შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

სიახლეები

 • 2012
  04
  ივნ

  ახალი კომპიუტერული პროგრამა მოსამართლეთა შერჩევის პროცესს უფრო სამართლიანს და გამჭვირვალეს გახდის

  1 ივნისს, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ახალი კომპიუტერული პროგრამის შექმნის და დანერგვის შესახებ გააკეთა განცხადება, რაც მკვეთრად გაზრდის მოსამართლეობის გამოცდებისა და შერჩევის პროცესის  გამჭვირვალობას, სამართლიანობას და ეფექტურობას. კომპიუტერული პროგრამა შემუშავდა ადგილობრივი პროგრამული უზრუნველყოფის  კომპანიის მიერ, USAID/JILEP-ის ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით. პროგრამა უზრუნველყოფს დაინტერესებული პირებისთვის  მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო  გამოცდების ჩასაბარებლად საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას. იგი აწესებს საგამოცდო ფორმატს, რომლის საშუალებითაც აპლიკანტებს ჩაუტარებდათ ყოვლისმომცველი ტესტები და შეფასდებიან ანონიმურად პროგრამის მიერ და შეთხვევითობის პრინციპით შერჩეული შემფასებლებით. ამასთან ერთად,  გასაუბრების პროცესი უფრო ობიექტური გახდება შემთხვევით შერჩეული გასაუბრების შეკითხვებით, რაც შეამცირებს დაუსაბუთებელ და პოლიტიკურ მოტივებზე დაყრდნობილი შეფასების და შერჩევის შემთხვევებს. პროგრამა უკვე გამოიყენება მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევად და გამოსაცდელად.

   

  ვრცლად..
 • 2012
  30
  მაი

  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, აშშ-ს გამოცდილებიდან სწავლობს მოსამართლეთა დისციპლინარულ სამართალწარმოებას

  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თხოვნით, JILEP-მა ორგანიზება გაუკეთა  კალიფორნიის მართლმსაჯულების კომისიის დირექტორის და უფროსი კონსულტანტის ვიქტორია ბ. ჰენლის განმეორებით ვიზიტს  საქართველოში,   მოსამართლეთა დისციპლინარული სამართალწარმოების სფეროში მიმდინარე რეფორმების შესახებ კონსულტაციის გაწევის მიზნით. ქ-ნ ჰენლის მიერ გაწეული კონსულტაციების შედეგად 2011 წელს კანონში ცვლილებები შევიდა, რამაც კიდევ უფრო გაზარდა სასამართლო დისციპლინარულ მოსმენების გამჭვირვალობა. აღნიშნული ცვლილებებიდან გამომდინარე, მოსაჩივრეს უნდა ეცნობოს მისი საჩივრის განხილვის შედეგები და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დაევალა დისციპლინარული საქმეების შედეგების საჯაროდ გამოქვეყნება. ქ-ნ ჰენლიმ ვიზიტისას კონსულტაცია ჩაუტარა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს და თანამშრომლებს თუ როგორ უნდა მოახდინონ  საჩივრის უკეთესად შესწავლა და გააუჯობესონ დისციპლინარული მოსმენის პრაქტიკები. ქ-ნი ჰენლი თანახმაა დისტანციურადაც გაუწიოს კონსულტაცია იუსტიციის უმარლესი საბჭოს წევრებს, დისციპლინაური გადაწყვეტილებების და საქმის დახურვის წერილის ფორმატის და სტილის  გასაუმჯობესებლად.

  ვრცლად..
 • 2012
  30
  მაი

  USAID/JILEP სამართლის სწავლების მეთოდების სასერთიფიკატო პროგრამას წარადგენს

  21-24 მაისს, JILEP-მა კომერციული სამართლის ეროვნული ცენტრთან ერთად ჩაატარა საგანმანათლებლო აქტივობების პირველი სერია, რომელიც მიზნად ისახავს სამართლის ინსტრუქტორების ისეთი ჯგუფის შექმნას, რომელთაც ექნებათ საფუძვლიანი ცოდნა იურიდიული განათლების თანამედროვე თეორიებსა და მეთოდებში.  JILEP-ის დაფინანსებით, ჩამოყვანილ იქნა ორი წამყვანი, ამერიკელი ექსპერტი იურიდიული სწავლების მეთოდოლოგიაში და შერჩეულ იქნა 14 ქართველი სამართლის სკოლის ინსტრუქტორი რომელთაც მონაწილეობა მიიღეს აღნიშნულ საგანმანათლებლო ღონისძიებაში. პირველ ვორქშოფზე, ვოშბორნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის (ტოპეკა, კანზასი) პროფესორმა მაიქლ ჰანთერ შვარცმა და გონზაგას უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის (სპოკანე, ვაშინგტონი) პროფესორმა ჯერალდ ჰესმა ჩაატარეს სემინარი სხვადახვა თემებზე, როგორიც არის კურსის და სასწავლო მიზნების დადგენა, სტუდენტების შეფასება, ისეთი სასწავლო მასალების შერჩევა, რომელიც სასწავლო კურსის მიზნებს შეესაბამება, სილაბუსის შემუშავება, სასწავლო კურსის შეფასება და გადასინჯვა. შემდეგი ვორქშოფი ჩატარდება 2012 წლის აგვისტოში.

  ვრცლად..
 • 2012
  30
  მაი

  USAID/JILEP ხელს უწყობს სამთავრობო და არასამთავრობო იურიდიული დახმარების გამწევი ორგანიზაციების პარტნიორობას

  23 მაისს, USAID/JILEP-ის გრანტიორი, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს (CiDA) ორგანიზებით ჩატარდა კონფერენცია: „სახელმწიფო იურიდიული დახმარების სამსახური: რეალობა და გამოწვევები“. კონფერენციაზე, CiDA-მ წარმოადგინა „იურიდიული დახმარების სამსახურის საჭიროებებისა და შესაძლებლობების კვლევის“ შედეგები. იურიდიული დახმარების სამსახურის უფროსმა, ბატონმა ირაკლი კობიძემ მოხსენება გააკეთა ორგანიზაციის მიმდინარე აქტივობების შესახებ. პრეზენტაციების შემდეგ გაიმართა მსჯელობა, თუ რა უნდა გაკეთდეს იურიდიული დახმარების სამსახურის ინსტიტუციური განვითარების და მოქალაქეებისათვის მომსახურების გაწევის გაუმჯობესების მიზნით. კონფერნეციის მთავარი მიღწევა იყო იურიდიული დახმარების სამსახურსა და 11 ადგილობრივ, არასამთავრობო იურიდიული დახმარების გამწევ ორგანიზიციას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმის  გაფორმება, რომლის ფარგლებშიც მოხდება კლიენტების რეფერირების სისტემის განვითარება და სახელმწიფო და არასამთავრობო იურიდიული მომსახურების გამწევ ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციის გაცვლის სისტემის გაუმჯობესება.

  ვრცლად..
 • 2012
  14
  მაი

  JILEP მხარს უჭერს საადვოკატო უნარ-ჩვევების გაუჯობესებას

  USAID-ის დაფინანსებული მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის ფარგლებში, სხვადასხვა იურიდიული მომსახურების გამწევი ორგანიზაციები ფინანსურ დახმარებას იღებენ, რაც ხელს უწყობს მათი მოტივაციის ამაღლებას და ხარისხიანი იურიდიული მომსახურებით უზრუნველყოფას. ამა წლის თებერვალში და მარტში,  JILEP  ექვს არასამთავრობო იურიდიული მომსახურების გამწევ ორგანიზაციას შეხვდა მათი საჭიროებების გამოსავლენად. პროექტის ფარგლებში ასევე შემუშავდა კლიენტის კმაყოფილების შეფასების ორი ფორმა, რის მიხედვითაც განისაზღვრება კლიენტთა კმაყოფილების დონე ორგანიზაციებში. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრების და აღნიშნული ფორმების გადახედვის შედეგად, დადგინდა, რომ ადვოკატებს აქვთ დასახვეწი ის ძირითადი საადვოკატო უნარ-ჩვევები როგორიც არის კლიენტისთვის კონსულტაციის გაწევა, მოლაპარაკება, სასამართლოსთან ურთიერთობა, იურიდიული წერა, ასევე სპეციალიზირებული უნარები როგორიცა არის სამართლებრივი მართლწერა, სასამართლო უნარ-ჩვევები. აღნიშნულის გათვალისწინებით, JILEP-მა შეიმუშავა გეგმა, მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ადვოკატებს ჩაუტარდეთ სემინარები სხვადასხვა საკითხებზე. პირველი სემინარი „მოლაპარაკებების ხელოვნება და უნარ-ჩვევები ადვოკატებისთვის“ 5 მაისს ჩატარადა. სამომავლოდ დაგეგმილია ვორქშოფები: სამართლებრივი დასაბუთება, კლიენტის დაკითხვა, იურიდიული წერა, ადვოკატირება და სამართლებრივი მართლწერა.

  ვრცლად..
 • 2012
  14
  მაი

  JILEP-ის მხარდაჭერით ევროპული სასამართლოების გენერალურ ასამბლეას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი დაესწრო

  მართლმსაჯულების საბჭოების ევროპული ქსელი  (ENCJ), ევროკავშირის წევრი ქვეყნების  მართლმსაჯულების საბჭოებს აერთიანებს და წარმოადგენს მათ ევროკავშირში. 2012 წლის 9-11 მაისს მართლმსაჯულების საბჭოების ევროპულმა ქსელმა  იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი, ბატონი ვალერი ცერცვაძე გენერალურ ასამბელაზე დუბლინში, ირლანდიაში მიიწვია. USAID-ის დაფინანსებული მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის ხელშეწყობით  ბატონ ვალერი ცერცვაძემ მონაწილეობა მიიღო აღნიშნულ ღონისძიებაში, რითაც შესაძლებელი გახდა საქართველოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მართლმსაჯულების ინსტიტუტებს შორის ურთიერთობის გამყარება და ბატონი  ვალერი ცერცვაძის ჩართვა ევროპელი კოლეგების მიერ მოსამართლეთა შერჩევასა და დანიშვნის მინიმალური სტანდარტების ირგვლივ  გამართულ დისკუსიაში.

  სამდღიანი ღონისძიება, რომელშიც ბატონი ვალერი აქტიურ მონაწილეობას იღებდა, დასრულდა „მოსამართლეების შერჩევისა და დანიშვნის სტანდარტების დეკლარაციის“  მიღებით, რომელიც გარკვეულ გავლენას იქონიებს საქართველოს სამართლებრივ განვითარებაზე აღნიშნულ სფეროში.
  ვრცლად..
 • 2012
  10
  მაი

  USAID/JILEP საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას განგრძობითი იურიდიული განათლების სისტემის შექმნაში ეხმარება

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის გაგრძობითი იურიდიული განათლების პროგრამის მხარდაჭერის მიზნით, JILEP-მა საერთაშორისო იურიდიული განათლების ექსპერტი ანტონი ფისერი მოიწვია, რომელმაც განგრძობითი იურიდიული განათლების კომისიას კონსულტაციები ჩაუტარა. 4-6 მაისს, JILEP-ის მხარდაჭერით გასვლითი ღონისძიება ჩატარდა, სადაც ბატონმა ფისერმა და კომისიის წევრებმა განგრძობითი იურიდიული სისტემის მართვის გასაუმჯობესებლად შიდა წესებისა და პროცედურების აუცილებელ ცვლილებებზე ისაუბრეს. განხილულ საკითხთა შორის იყო: კრედიტის მინიჭება იმ ადვოკატებისთვის ვინც იურიდიული წიგნებსა თუ პუბლიკაციებს აქვეყნებს, ასოციაციის წევრებისთვის ჩატარებული სასწავლო კურსების მონიტორინგსა და შეფასების მექანიზმის შემუშავება, ასევე ასოციაციის ტრენინგის ცენტრის შექმნა, რომელიც ასოციაციის კომისიისგან განცალკევებით იფუნქციონირებს.

  ვრცლად..
 • 2012
  03
  მაი

  JILEP ატარებს სამართლის პროფესორებისთვის სწავლების მეთოდოლოგიის ტრენინგებს

  28-29 აპრილს, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის (JILEP) ფარგლებში, თანამედროვე სწავლების მეთოდოლოგიაში ტრენინგი ჩაუტარდათ ცხრა სხვადასხვა სამართლის სკოლის 18 პროფესორს. ტრენინგი შემუშავდა სამართლის პროფესორებისთვის სწავლების უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების მიზნით. ღონისძიება ემსახურებოდა სილაბუსის განვითარების სამ პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს უნარ-ჩვევებზე დაფუძნებული სწავლების ხელშეწყობას ქართულ სამართლის სკოლებში. JILEP მხარს უჭერს საქართველოს იურიდიული განათლების სილაბუსში სამი სასწავლო კურსის შეტანას, კერძოდ: სასამრთლო უნარ-ჩვევები, ადვოკატის ეთიკა, იურიდიული კლინიკა. ამ ეტაპისთვის, JILEP-მა მოიწვია იურიდული განათლების კონსულტანტი, ლუბლინის კათოლიკური უნივერსიტეტის (პოლონეთი) პროფესორი, დილეინ სვენსონი. პროექტის ფარგლებში იგეგმება დამატებითი ტრენინგების ჩატარება ადვოკატის ეთიკის და სასამართლო უნარ-ჩვევების მიმართულებით ამ წლის ივლისში.

  ვრცლად..
 • 2012
  26
  აპრ

  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო აცხადებს პირველ კონკურსს მედიისა და ხელოვნების დარგში 2012 წლის ჯილდო „მოსამართლის ოქროს ჩაქუჩი“

  2012 წლის 10 აპრილს, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ გამოაცხადა ყოველწლიური კონკურსი „მოსამართლის ოქროს ჩაქუჩის ჯილდო“. კონკურსი მიზნად ისახავს მედიისა და ხელოვნების დარგში მოღვაწე პირების მიერ საქართველოს სასამართლოების მუშაობის გაშუქების შეფასებას.

  ჯილდო გადაეცემა საუკეთესო ნამუშევრებს ხუთ სხვადასხვა კატეგორიაში ბეჭდურ და სამაუწყებლო მედიაში, რადიო, ბლოგსა და პლასტიკური ან საშემსრულებლო ხელოვნებაში. ჯილდო  პატივს მიაგებს მედიისა და ხელოვნების წარმომადგენელთა ძალისხმევას გააშუქონ სასამართლო და მოსამართლეები გონივრული, დროული, ზუსტი და ანალიტიკური მიდგომით რაც  ასევე იმავდროულად  საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას შეუწყობს ხელს.

  ვრცლად..
 • 2012
  23
  აპრ

  JILEP ქუთაისის და ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტების იურიდიულ კლინიკებს განვითარებაში ეხმარება

  19 და 20 აპრილს, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტის ფარგლებში (JILEP) შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო და აკაკი წერეთლის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ჩატარდა ვორქშოფი, რომელიც ითვალისწინებდა იურიდიული კლინიკების ხელმძღვანელების და მათი სტუდენტების პრაქტიკული და სხვა უნარ-ჩვევების დახვეწას. ვორქშოფი საქართველოს იურიდიული კლინიკების განვითარების პროგრამის ნაწილია რომელიც 2011 წელს დაიწყო და JILEP-ის პროექტის დასრულებამდე გაგრძელდება. ამ ეტაპისთვის, კლინიკის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, JILEP-ი იყენებს საერთაშორისოდ აღიარებული ორგანიზაციის - „საჯარო ინტერესის სამართლის გლობალური ქსელის“ (PILnet) ექსპერტიზას. ვორქშოფი PILnet-ის კლინიკის ექსპერტმა, დიდი ბრიტანეთის, იორკის სამართლის სკოლის კლინიკის ხელმძღვანელმა - პროფესორმა რიჩარდ გრაიმსმა ჩაატარა, რომელსაც მთლიანობაში 28 სტუდენტი, კლინიკის პროფესორი და ხელმძღვანელი დაესწრო. ვორქშოფის დასრულების შემდეგ, პროფესორმა გრაიმსმა ბათუმისა და ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლინიკის წევრებთან დისკუსია გამართა კლინიკური პრაქტიკის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. JILEP-ი დამატებით ტრენინგებს კლინიკის სტუდენტებისთვის ამა წლის მაისში და აგვისტოში გეგმავს.
  ვრცლად..
USAID
Top of Page