შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

სიახლეები

 • 2017
  11
  აგვ

  EWMI/PROLoG მხარს უჭერს გაღრმავებულ ტრენინგებს ადამიანის უფლებებში მოსამართლეთა თანაშემწეებისთვის

  2017 წელს, EWMI/PROLoG-მა განახორციელა სასწავლო პროგრამა ადამიანის უფლებებში თბილისის საქალაქო და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანაშემწეებისთვის.  პროგრამამ გააუმჯობესა თანაშემწეების შესაძლებლობები ადამიანის უფლებათა მიმართულებით, რათა მათ უკეთ იკვლიონ ადამიანის უფლებათა სტანდარტები და გამოიყენონ ისინი სასამართლო გადაწყვეტილებების პროექტების წერისას. ჯამში 60-მა მოსამართლის თანაშემწემ მიიღო მონაწილეობა სასწავლო პროგრამაში, რომელიც ადამიანის უფლებათა სხვადასხვა სტანდარტებსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალს ეხებოდა.  

  27-28 ივლისს და 1-2 აგვისტოს, EWMI/PROLoG-ისა და სამხრეთ კავკასიაში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ორგანიზებით ჩატარდა ორი გაღრმავებული ტრენინგი მოსამართლეთა თანაშემწეების სპეციალურად შერჩეული ჯგუფისთვის, რომლებმაც წინა ტრენინგების დროს უკეთესი ცოდნა და უნარები გამოავლინეს ჯგუფური დისკუსიებისა და წერითი დავალებების შესრულებისას. ტრენინგებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ხუთი და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ათი თანაშემწე ესწრებოდა. ტრენინგებს ნინო ხაინდრავა, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მომუშავე ქართველი იურისტი და ბესარიონ ბოხაშვილი უძღვებოდნენ, რომელთაც ყურადღება თანაშემწეებისთვის ყველაზე აქტუალურ საკითხებზე გაამახვილეს, კერძოდ: ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებები, სასამართლოს უახლესი პრეცედენტული სამართალი და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მეექვსე მუხლი (სამართლიანი განხილვის უფლება). 

  ვრცლად..
 • 2017
  11
  აგვ

  EWMI/PROLoG მხარს უჭერს სწავლების მეთოდოლოგიის გაუმჯობესებას სამართლის შესავალი კურსებისთვის

  24-25 ივლისს, EWMI/PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული გრანტის ფარგლებში, თავისუფალმა უნივერსიტეტმა ორგანიზება გაუწია ორ-დღიან ვორქშოპს სამართლის პროფესორებისთვის თუ როგორ ვასწავლოთ სამართლის შესავალი კურსები.  შეხვედრას ესწრებოდა შვიდი პროფესორი თავისუფალი, ილიას და კავკასიის უნივერსიტეტებიდან, სადაც განიხილეს სამართლის შესავალი კურსის სწავლების მეთოდოლოგიის ძირითადი საკითხები. სამართლის შესავალი კურსი ყველა უნივერსიტეტში პირველ კურსზე ისწავლება და ამზადებს სტუდენტებს სამართლის სხვა საგნების სწავლებისთვის.

  ვრცლად..
 • 2017
  09
  აგვ

  EWMI/PROLoG-ის მხარდაჭერით იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაფართოებისა და ადვოკატთა შეფასების სისტემის შესახებ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

  2017 წლის 4-6 აგვისტოს, EWMI/PROLoG-მა იურიდიული დახმარების სამსახურსა და სასამართლო სისტემის წარმომადგენელთა შორის გამართულ სამდღიან სამუშაო შეხვედრას უმასპინძლა ბორჯომში. შეხვედრის მიზანი იყო  სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე იურიდიული დახმარების სამსახურის მანდატის გაფართოების საკითხის განხილვა და EWMI/PROLoG-ის მიერ ორგანიზებული საბაზისო კვლევის ძირითადი მიგნებების გაცნობა, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა (CRRC-საქართველო) განახორციელა. კვლევა მიზნად ისახავდა მანდატის გაფართოებასთან დაკავშირებული სირთულეების გამოვლენას და სასამართლო სისტემასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, მათი გადაჭრის გზების მოძიებას. პირველ დღეს იურიდიული დახმარების საბჭოს და მენეჯმენტის წარმომადგენლებმა შეხვედრა გამართეს, რათა შეემუშავებინათ პოზიცია მანდატის გაფართოების საკითხებზე და განესაზღვრათ ის თემები, რომლებსაც მომდევნო დღეს მოსამართლეებთან განიხილავდნენ. მეორე დღეს შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღო 30 მოსამართლემ თბილისიდან და რეგიონებიდან. CRRC-საქართველოს წარმომადგენლებმა  მარიამ კობალაძემ და დიმიტრი გუგუნავამ საბაზისო კვლევის ანგარიშის ძირითადი მიგნებები წარმოადგინეს.

  ვრცლად..
 • 2017
  09
  აგვ

  EWMI/PROLoG მხარს უჭერს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეათე საზაფხულო სკოლას ბათუმში

  24 ივლისიდან 4 აგვისტოს ჩათვლით, ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ორგანიზებით,  გაიმართა მეათე ყოველწლიური საზაფხულო სკოლა საკონსტიტუციო და ადამიანის უფლებათა სამართალში. საზაფხულო სკოლა მიმართულია მომავალი იურისტების ცოდნისა და უნარების გაუმჯობესებისკენ საკონსტიტუციო და ადამიანის უფლებათა სამართალში და დღესდღეობით მიჩნეულია საქართველოში ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობის ყველაზე ეფექტიან საშუალებად. საზაფხულო სკოლის 28 მონაწილეს საშუალება ჰქონდა მიეღო ცოდნა დარგის წამყვანი ექსპერტებისგან და გაეცნოთ კოლეგები. საზაფხულო სკოლა მოიცავდა დინამიურ სავარჯიშოებს და აქტიურ დისკუსიებს თეორიულ საკითხებსა და პრაქტიკულ საქმეებზე.  საზაფხულო სკოლაში განხილული თემები მოიცავდა სამოსამართლეო კონტროლის სხვადასხვა მოდელებს,  სისხლის სამართლის პროცესში გამოსაყენებელ საკონსტიტუციო და საერთაშორისო სტანდარტებს, გამოხატვისა და რელიგიის თავისუფლებას და საერთაშორისო კონვენციების გამოყენების საკითხებს ეროვნული სასამართლოების მიერ. სტუდენტები შეირჩნენ კონკურსის წესით, რომელიც მოიცავდა როგორც ინგლისური ენის ტესტირებას ასევე გასაუბრებას. ბათუმში საზაფხულო სკოლის დაწყებამდე მონაწილეებს შეხვედრები ჰქონდათ საქართველოს პრეზიდენტსა და სახალხო დამცველთან, რათა გაცნობოდნენ ამ ორი ინსტიტუციის როლს საქართველოში დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის განვითარების პროცესში. სტუდენტები ასევე შეხვდნენ USAID-ის საქართველოს მისიის ხელმძღვანელის მოადგილეს, ტომას მორისს, რომელმაც მოკლედ მიმოიხილა საქართველოში USAID-ის მუშაობა კანონის უზენაესობის ხელშეწყობის მიმართულებით. 

  ვრცლად..
 • 2017
  28
  ივლ

  EWMI/PROLoG მხარს უჭერს საჯარო ლექციას რასობრივი დისკრიმინაციის თემაზე

  24 ივლისს, EWMI/PROLoG-ის მხარდაჭერილმა ადამიანის უფლებათა მიმართულების ხელმძღვანელმა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თამარ გურჩიანმა უმასპინძლა საჯარო ლექციას თემაზე რასობრივ დისკრიმინაციასთან ბრძოლა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამართლებრივ სისტემებში. ლექციას ასევე უძღვებოდა PROLoG-ის საერთაშორისო ექსპერტი ნორსვესტერნის უნივერსიტეტიდან, ბრიჯიტ არიმონდი. პროფესორმა არიმონდმა ისაუბრა რასიზმის ისტორიაზე აშშ-ში, რასიზმთან ბრძოლის სამართლებრივ მექანიზმებსა და მის გამოცდილებაზე, როგორც სამოქალაქო უფლებების ადვოკატისა, აშშ მოქალაქეების დისკრიმინაციისგან დაცვის მიმართულებით. თამარ გურჩიანმა ისაუბრა არსებულ კანონმდებლობაზე და რასობრივი დისკრიმინაციის შემთხვევებზე საქართველოში. საჯარო ლექციას ილიას უნივერსიტეტის 14 სტუდენტი ესწრებოდა, რომლებმაც სპიკერებს დაუსვეს კითხვები თბილისში მიგრანტების წინააღმდეგ გამართული ბოლოდროინდელი გამოსვლებისა და სხვა საკითხების შესახებ.  

  ვრცლად..
 • 2017
  28
  ივლ

  EWMI/PROLoG-ის ტრენინგი პროფესორებისთვის სასამართლოს მეგობრის პოზიციისა და ჩრდილოვანი ანგარიშების მომზადების შესახებ

  22-23 ივლისს, PROLoG-მა ორგანიზება გაუწია ტრენინგს სამართლის სკოლების კლინიკებისა და ადამიანის უფლებათა სამართლის პროფესორებისთვის შემდეგ საკითხებზე: როგორ მოვამზადოთ სასამართლოს მეგობრის პოზიცია (პოზიცია, რომელიც წარდგენილია სასამართლოში ნეიტრალური პირის/ორგანიზაციის მიერ, რომელიც არ წარმოადგენს საქმეზე რომელიმე მხარეს) ეროვნულ სასამართლოებში და საერთაშორისო ორგანოებში წარსადგენად და როგორ ვასწავლოთ აღნიშნული პოზიციის მომზადება სტუდენტებს; ასევე, როგორ მოვამზადოთ გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოებისთვის წარსადგენი ჩრდილოვანი ანგარიშები. ტრენინგის მიზანი იყო სამართლის კლინიკებში ადამიანის უფლებათა მიმართულების გაძლიერება და ასევე ადამიანის უფლებების სამართლის კურსებში უფრო მეტი პრაქტიკული ელემენტების ინტეგრირება. ტრენინგს უძღვებოდნენ, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე, კონსტანტინე ვარძელაშვილი და PROLoG-ის საერთაშორისო ექსპერტი ნორსვესტერნის სამართლის სკოლიდან, ბრიჯიტ არიმონდი. შეხვედრას 14 პროფესორი ესწრებოდა საქართველოს სხვადასხვა სამართლის სკოლიდან. ტრენინგის შედეგად, პროფესორებს უკეთესი წარმოდგენა ექნებათ თუ როგორ ასწავლონ სასამართლოს მეგობრის პოზიციის წერის ტექნიკა, როგორ მოახდინონ აღნიშნული საკითხების ინტეგრირება კლინიკის კურიკულუმში და როგორ გამოიყენონ ეს ინსტრუმენტები სტუდენტების პრაქტიკული უნარების გასავითარებლად. 

  ვრცლად..
 • 2017
  28
  ივლ

  EWMI/PROLoG ორგანიზებით გაიმართა მეორე ტრენინგი სამართლის სწავლების მეთოდოლოგიის საკითხებზე

  22-23 ივლისს, EWMI/PROLoG-მა გამართა მეორე ტრენინგი სამართლის სწავლების თანამედროვე მეთოდებში იმ პროფესორებისთვის, რომლებიც ასწავლიან აღნიშნულ საგანს სამართლის სადოქტორო პროგრამებზე. ტრენინგის დროს, უოშბორნის უნივერსიტეტის (კანზასი, აშშ) პროფესორმა, რორი ბაჰადურმა და ორმა ქართველმა ექსპერტმა, თამარ თომაშვილმა და ქეთევან ირემაშვილმა განიხილეს შეფასების სისტემები, გამოცდის შედგენის ტექნიკა და სტუდენტების უკუგების საკითხები. პირველი ტრენინგი მაისის თვეში ჩატარდა, სადაც ტრენერებმა ისაუბრეს მულტიმოდალური სწავლების მნიშვნელობასა და აქტიურ სწავლებაზე. ტრენინგის მონაწილეებმა პრეზენტაციები გააკეთეს, სწორედ წინა შეხვედრაზე განხილული აქტიური სწავლების მეთოდების გამოყენებით. აღნიშნული პროგრამის შედეგად, ამერიკელი და ქართველი ექსპერტები შეიმუშავებენ სამართლის სწავლების მოდელურ მასალებს სადოქტორო პროგრამებისთვის და ყველა სამართლის სკოლას გაუზიარებენ სექტემბრის თვეში.  

  ვრცლად..
 • 2017
  28
  ივლ

  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ დისციპლინირებული ადვოკატების სახელების გამოქვეყნებაზე იმსჯელა

  2017 წლის 7-8 ივლისს, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის ორგანიზებითა და  EWMI/PROLoG-ის მხარდაჭერით ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოსა და ეთიკის კომისიის გასვლითი ღონისძიება მოეწყო, სადაც ასოციაციის მმართველი ორგანოების წარმომადგენელთა შორის დისციპლინირებული ადვოკატების სახელების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით დისკუსია გაიმართა.    

  ამჟამად ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება  ვებგვერზე დისციპლინირებული ადვოკატების სახელების მითითებით ხდება. გადაწყვეტილებები ქვეყნება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამოიწურება ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრების ერთთვიანი ვადა, რის შემდეგაც გადაწყვეტილებები ადვოკატთა სახელების მითითებით ადვოკატთა ასოციაციის ვებგვერდზე რჩება და მათი მოძიება დაკისრებული სანქციის ვადის გასვლის შემდეგაცაა შესაძლებელი. 2016 წელს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა ასოციაციას ურჩია დისციპლინირებული ადვოკატების სახელები საჯარო ყოფილიყო მხოლოდ დაკისრებული სანქციის მოქმედების ვადებში, ან სანქციის მიზნის პროპორციული პერიოდის განმავლობაში. შეხვედრის მიზანი იყო ეთიკის კომისიისა და აღმასრულებელი საბჭოს წევრებს შორის ერთიანი პოზიციის შემუშავება დისციპლინირებული ადვოკატების სახელების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. მონაწილეები შეთანხმდენენ ეთიკის კომისიის საბოლოო გადაწყვეტილებების ასოციაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნების მარეგულირებელი პროცედურის შესახებ განცხადების თაობაზე. იმ შემთხვევებში, როცა ადგილი ქონდა დისციპლინური წარმოების შეწყვეტას, კომისიამ უარი განაცხადა დისციპლინური დევნის დაწყებაზე, მოხდა გამართლება, ან თუ კომისიის გადაწყვეტილება იყო კერძო სარეკომენდაციო წერილის გაცემა, გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება ადვოკატების სახელების გარეშე მოხდება. იმ შემთხვევებში, სადაც ხდება დისციპლინური სანქციის დაკისრება, კომისიის გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება მოხდება ადვოკატის სახელის და სიითი ნომრის მითითებით გადაწყვეტილების ძალაში შესვლიდან სამი წლის ვადით. ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ, ადვოკატის პერსონალური მონაცემები წაიშლება. გამოქვეყნების იგივე წესის გამოყენება მოხდება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დისციპლინური კოლეგიის გადაწყვეტილებების შემთხვევაში.

  მონაწილეები შეთანხმდნენ ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური წარმოების შესახებ დებულებაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანასა და ამ ცვლილებების 2018 წლის ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრებაზე დამტკიცებაზე. 

  ვრცლად..
 • 2017
  27
  ივლ

  EWMI/PROLoG-ის მხარდაჭერით სასამართლო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელებისათვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

  16-17 ივლისს, EWMI/PROLoG-მა და ევროკავშირის სასამართლო მხარდაჭერის პროექტმა (EU4Justice) მხარი დაუჭირეს სამუშაო ჯგუფის შეხვედრას, რომელიც პარლამენტის წევრებისა და მართლმსჯულების ძირითადი პარტნიორების მონაწილეობით, 2017 წლის მაისში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული სასამართლო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელებისათვის აუცილებელ საკანონმდებლო ცვლილებებს განიხილავდა.

  შეხვედრა ინიცირებული იყო პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის, ეკა ბესელიას მიერ ხელისუფლების სამივე შტოს წარმომადგენელთა შორის სტრატეგიის განხორციელების შესახებ დიალოგის უზრუნველსაყოფად.

  საფუძვლიანი განხილვების შემდეგ, სამუშაო ჯგუფის წევრები  - იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტისა და იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები კონსენსუსამდე მივიდნენ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 14 წევრთა უმრავლესობა (მათ შორის 8 ახალი წევრი), აქტიურად მონაწილეობდა დისკუსიებში. სასამართლოებში არსებულ საქმეთა ნაშთი, მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლები და დისციპლინური პროცესი, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის რეფორმა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის წესები - აღნიშნული თემები სამუშაო შეხვედრის მონაწილეთა მიერ გამოიკვეთა, როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების გზით გადასაწყვეტი მნიშვნელოვანი საკითხები.

  ღონისძიება მისასალმებელი სიტყვით გახსნეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ, ნინო გვენეტაძემ, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ეკა ბესელიამ, იუსტიციის მინისტრმა, თეა წულუკიანმა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა, გიორგი მიქაუტაძემ. შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ იანოშ ჰერმანი, ევროკავშირის ელჩი საქართველოში და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების (PROLoG, EU4Justice, CoE და GIZ) წარმომადგენლები, რომელთაც დაადასტურეს მათი მხარდაჭერა პროცესისადმი.

  შემდეგი სამუშაო შეხვედრა, რომელიც მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საფუძვლების სამართლებრივ რეგულირებას მიეძღვნება, სავარაუდოდ აგვისტოს შუა რიცხვებში გაიმართება. PROLoG მოხარულია მხარი დაუჭიროს ამ ინიციატივას.

  ვრცლად..
 • 2017
  28
  ივნ

  EWMI/PROLoG-ის ორგანიზებით მოსამართლეებისთვის საკორპორაციო სამართლის კურსის შემუშავებისთვის მეორე ტრენინგი ჩატარდა

  EWMI/PROLoG-მა, იუსტიციის უმაღლეს სკოლასა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან თანამშრომლობით, ქართველ მოსამართლეთა ჯგუფისთვის ორგანიზება გაუკეთა ტრენერთა მეორე ტრენინგს საკოპორაციო სამართალსა და კორპორატიულ მმართველობაზე საქართველოსა და ევროკავშირში. მიმდინარე წლის მაისში ჩატარებული ტრენინგის მსგავსად, 10-11 ივნისის  ტრენინგიც მოიცავდა პრეზენტაციებს, კაზუსებს, დისკუსიებსა და დავალებებს, რომელთა საშუალებითაც მოხდა მოსამართლეებისთვის ინფორმაციის მიწოდება საკორპორაციო სამართლის ისეთი მნიშვნელოვანი ცნებების შესახებ, როგორიცაა ფიდუციური ვალდებულებები, სამეწარმეო გადაწყვეტილების წესი და დირექტორების გულისხმიერების  ვალდებულება.

  საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიხედვით, საქართველომ მომდევნო სამიდან ხუთ წლამდე პერიოდში ევროკავშირის საკორპორაციო სამართლის რამდენიმე დირექტივა უნდა განახორციელოს. 2016 წელს საქართველოს მთავრობამ დაიწყო იმპლემენტაციის პროცესი და დონორთა დახმარებით (მათ შორის EWMI/PROLoG-ის მონაწილეობით) შეიმუშავა მეწარმეთა შესახებ კანონპროექტი, რომლის მიღებაც მიმდინარე წელს იგეგმება. მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონი ქართულ კანონმდებლობაში თანამედროვე სამართლებრივ ნიუანსებს შემოიტანს, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს კორპორატიულ მმართველობას, მეტი ინვესტიციის მოზიდვას და ეკონომიკურ განვითარებას. მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მიღების შემდეგ, საქართველოს სასამართლოებს მოუწევთ ახალი ცნებებით ხელმძღვანელობა და კანონის ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად ინტერპრეტაცია და გამოყენება. მოსალოდნელია, რომ ევროკავშირის დირექტივები საქართველოს მეწარმეთა შესახებ კანონის განვითარებაზე მომავალი წლების განმავლობაშიც ძლიერ ზეგავლენას მოახდენს, ხოლო აღნიშნული კურსი კი იქნება ბაზისი მოსამართლეებისთვის სამომავლო პროგრამების შემუშავებისთვის. მომავალი ტრენერები, რომლებმაც EWMI/PROLoG-ისა და GIZ-ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგები გაიარეს, შეძლებენ ქართველი მოსამართლეების გადამზადებას ახალი, გაზრდილი პასუხისმგებლობების შესასრულებლად.   

  ვრცლად..
<< 2 3 4 5 6 >>
USAID
Top of Page