შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

სიახლეები

 • 2017
  19
  ოქტ

  EWMI/PROLoG-ის ორგანიზებით მოსამართლეებისთვის საკორპორაციო სამართლის კურსის შემუშავებისთვის მესამე ტრენინგი ჩატარდა

  EWMI/PROLoG-მა, იუსტიციის უმაღლეს სკოლასა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან თანამშრომლობით, ქართველ მოსამართლეთა ჯგუფისთვის ორგანიზება გაუკეთა ტრენერთა მესამე ტრენინგს საკოპორაციო სამართალსა და კორპორატიულ მმართველობაზე საქართველოსა და ევროკავშირში. მიმდინარე წლის მაისსა და ივნისში ჩატარებული ტრენინგების მსგავსად, 14-15 ოქტომბრის ღონისძიებაც პრეზენტაციებს, კაზუსებს, დისკუსიებსა და დავალებებს მოიცავდა, რომელთა საშუალებითაც ტრენერი მოსამართლეებისთვის ინფორმაციის მიწოდება საკორპორაციო სამართლის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ მოხდა, როგორიცაა კომპანიის დაფუძნება და ფინანსური სტრუქტურა, მენეჯერებისა და აქციონერების უფლება-მოვალეობები, კაპიტალის შენარჩუნების ევროპული პრინციპები და დახურული კორპორაციების სხვა სპეციფიკური პრობლემები. ღონისძიება ტრენერთა ტრენინგის დასკვნითი ნაწილი იყო. მომდევნო ეტაპზე ტრენერ მოსამართლეებს უკვე კოლეგებისთვის მოუწევთ სამი პილოტური ტრენინგის ჩატარება, რაც წლის ბოლომდე განხორციელდება.

  საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მიხედვით, საქართველომ მომდევნო სამიდან ხუთ წლამდე პერიოდში ევროკავშირის საკორპორაციო სამართლის რამდენიმე დირექტივა უნდა განახორციელოს. 2016 წელს საქართველოს მთავრობამ დაიწყო იმპლემენტაციის პროცესი და დონორთა დახმარებით (მათ შორის, EWMI/PROLoG-ის მონაწილეობით) შეიმუშავა მეწარმეთა შესახებ კანონპროექტი, რომელიც ამჟამად პარლამენტისთვის წარდგენისათვის მომზადების პროცესშია. მეწარმეთა შესახებ ახალი კანონის მიღების შემდეგ, საქართველოს სასამართლოებს ახალი ცნებებით ხელმძღვანელობა და კანონის ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად ინტერპრეტაცია და გამოყენება მოუწევთ. ტრენერები, რომლებმაც EWMI/PROLoG-ისა და GIZ-ის მიერ ორგანიზებული ტრენინგები გაიარეს, შეძლებენ ქართველი მოსამართლეების გადამზადებას ახალი, გაზრდილი პასუხისმგებლობების შესასრულებლად.   

  ვრცლად..
 • 2017
  11
  ოქტ

  თავისუფალმა უნივერსიტეტმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში „სასამართლოს მეგობრის“ პოზიცია წარადგინა

  EWMI/PROLoG-ის გრანტის ფარგლებში თავისუფალი უნივერსიტეტი, უოშბორნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლასთან თანამშრომლობით მუშაობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში „სასამართლოს მეგობრის“ (amicus curiae) პოზიციის წარდგენაზე.  აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში, სტუდენტები თავისუფალი და უოშბორნის უნივერსიტეტებიდან ერთობლივად მუშაობენ სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხებზე საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი სარჩელების გარშემო, რითაც იუმჯობესებენ სამართლებრივი კვლევისა და წერის უნარ-ჩვევებს. 

  წელს თავისუფალმა უნივერსიტეტმა შედარებითი კვლევისთვის სასამართლოში შეტანილი ორი სარჩელი შეარჩია. ერთი მათგანი ეხება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის ერთ-ერთი მუხლის არაკონსტიტუციურობის საკითხს, რომელიც შპს „საქართველოს ფოსტას“ სხვებთან შედარებით ხელსაყრელ პირობებში აყენებს საფოსტო და საკურიერო მომსახურების მიმართულებით, კონსტიტუციის თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის პრინციპების საწინააღმდეგოდ.  

  ოუშბორნის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გამოიკვლიეს აშშ საკონსტიტუციო სამართლითა და სასამართლო პრაქტიკით სახელმწიფოს მიერ დაწესებული  მონოპოლიების საკითხები, ხოლო ქართველმა სტუდენტებმა შეისწავლეს ევროპის კავშირის დირექტივები, საქართველოს მიერ ევროპის კავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აღებული ვალდებულებები და ევროპის კავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს გადაწყვეტილებები. „სასამართლოს მეგობრის“ პოზიცია თავისუფალმა უნივერსიტეტმა სასამართლოში სექტემბერში წარადგინა, ხოლო მეორე პოზიციის წარდგენა ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება. 

  ვრცლად..
 • 2017
  11
  ოქტ

  EWMI/PROLoG მხარს უჭერს სამუშაო შეხვედრას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებისთვის დასაშვებობის ახალ კრიტერიუმზე

  6-8 ოქტომბერს, EWMI/PROLoG-მა, ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის პროექტთან თანამშრომლობით ორგანიზება გაუწია ორდღიან სამუშაო შეხვედრას საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებისთვის.  სამუშაო შეხვედრა დაეთმო საკასაციო საჩივრის წარდგენის ახალ დასაშვებობის კრიტერიუმს, რომელიც სასამართლო სისტემის რეფორმის მესამე ტალღის ფარგლებში იქნა მიღებული და უზენაეს სასამართლოს ავალდებულებს გასაჩივრებული სასამართლო გადაწყვეტილებების დასაშვებობის საკითხი შეამოწმოს მისი ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ სამართლთან თავსებადობის კუთხით. 

  ვრცლად..
 • 2017
  11
  ოქტ

  EWMI/PROLoG-ის ექსპერტმა სასამართლოს საჭიროებების შესაფასებლად ვიზიტი დაასრულა

  EWMI/PROLoG-ის საერთაშორისო ექსპერტი იესპერ ვიტრუპი საქართველოს სასამართლოების, მოსამართლეებისა და სასამართლო მოხელეების საჭირო რაოდენობის განსაზღვრისათვის კვლევის ჩასატარებლად ეწვია.

  ვრცლად..
 • 2017
  09
  ოქტ

  PROLoG-ის მხარდაჭერით ჩატარდა EHRAC-ის მეორე ტრენინგი

  2017 წლის 26-28 სექტემბერს, EWMI/PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული მენტორობის პროგრამის ფარგლებში რომელიც განკუთვნილია იურიდიული დახმარების სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ადვოკატთათვის ადამიანის უფლებათა ადვოკატირების ევროპული ცენტრის (EHRAC) დირექტორმა ფილიპ ლიჩმა და EHRAC-ის იურისტებმა ჯოან სოიერმა და პოლ ჰარვიმ 3 დღიანი ტრენინგი ჩაატარეს. ტრენინგი ემსახურებოდა იურიდიული დახმარების განმახორციელებელი იურისტების უნარების გაძლიერებას რათა მათ უკეთ შეძლონ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში (ECtHR) სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საქმეების წარმოება. აღნიშნული ტრენინგი ჩატარდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში და დისკრიმინაციის შემთხვევებზე (ქეისებზე) იყო მიმართული.   

  ექსპერტებმა და ტრენინგის მონაწილეებმა მიმოიხილეს მათ მიერ EHRAC-ის წინა ტრენინგის დროს მომზადებული განაცხადების სამუშაო ვერსიები, რომელთა წარდგენაც ECtHR-ში იგეგმება. მათ აგრეთვე განიხილეს ECtHR-ის პრაქტიკა და პროცედურები, აგრეთვე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მუხლების გამოყენება დისკრიმინაციის საქმეებში. ტრენინგზე ისაუბრეს ისეთ საკითხებზე როგორიცაა დროებითი ღონისძიებები (მაგალითად, დროებითი სასამართლო აკრძალვა) და  დასაშვებობის საკითხები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელმა  კი მათი ქეისების პრეზენტაცია გააკეთეს. ტრენინგის დასასრულს ექსპერტებმა იურისტებს სპეციალური სავარჯიშოები მისცეს შემდგომი ტრენინგისთვის მოსამზადებლად, რომელიც ნოემბერში ჩატარდება.

  ვრცლად..
 • 2017
  09
  ოქტ

  PROLoG-ის მხარდაჭერილმა გენდერის მიმართულების ხელმძღვანელმა აკადემიურ საზოგადოებას ახალი სასწავლო კურსი გააცნო

  29-30 სექტემბერს EWMI/PROLoG-ის მხარდაჭერილმა გენდერისა და სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ქეთევან ხუციშვილმა ორგანიზება გაუწია სამუშაო შეხვედრას სამართლის პროფესორებისა და დაინტერესებული პირებისთვის და მათ გენდერისა და სამართლის ახალი სასწავლო კურსი გააცნო.  შეხვედრას ესწრებოდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილიას უნივერსიტეტის, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორები. შეხვედრაში მონაწილეობა ასევე მიიღეს საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის და თელავის პროკურატურის წარმომადგენლებმა, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულნი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ ცნობიერების ამაღლების საკითხებში.

  შეხვედრის მიზანი კოლეგების მხრიდან კომენტარებისა და რჩევების მიღება იყო კურსის სტრუქტურისა და შინაარსის ირგვლივ. შეხვედრის მონაწილეების მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო სტუდენტთა შეფასების სისტემას და სწავლებაში პრაქტიკული კომპონენტების (მაგ. სიმულაციები, იმიტირებული შეჯიბრებები, და სხვა) ინტეგრირების აუცილებლობას. შეხვედრაზე მონაწილეები ასევე შეთანხმდნენ, რომ კუსრი უნდა იყოს ინტერ-დისციპლინარული, რაც სამართლის სტუდენტებს საშუალებას მისცემს სხვა დისციპლინებიდანაც მიიღონ შესაბამისი ცოდნა. კურსის სწავლება 2018 წლის გაზაფხულიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეში დაიწყება.

  ვრცლად..
 • 2017
  05
  ოქტ

  PROLoG მხარს უჭერს ნიუ ვიჟენის უნივერსიტეტში იურიდიული ეთიკის მიმართულების ჩამოყალიბებას

  28 სექტემბერს EWMI/PROLoG-ის მხარდაჭერილმა იურიდიული ეთიკის მიმართულების ხელმძღვანელმა იურიდიული საზოგადოებისთვის პრეზენტაცია გამართა. იურიდიული ეთიკის მიმართულების ხელმღვანელებმა, სოფო ჩაჩავამ და ირაკლი კორძახიამ დამსწრე საზოგადოებას გააცნეს პროექტი და მისი მიზნები; მათ ასევე ისაუბრეს საქართველოში იურიდიული ეთიკის სწავლების გამოწვევების შესახებ და ხაზი გაუსვეს ეთიკის სწავლების მნიშვნელობას. პროექტის ფარგლებში, იურიდიული ეთიკის მიმართულების ხელმძღვანელი შეიმუშავებს ეთიკის სანიმუშო სასწავლო კურსს და გაუზიარებს ყველა დაინტერესებულ პროფესორს და უნივერსიტეტს საქართველოს მასშტაბით. პროექტის ფარგლებში ასევე მოეწყობა იმიტირებული სასამართლო პროცესების შეჯიბრი და სტუდენტები ჩართული იქნებიან იურიდიული ეთიკის მიმართულებით კვლევასა და ნაშრომების შედგენაში. იურიდიული ეთიკის მიმართულების განვითარების პროექტი მიმართულია საქართველოში ეთიკის სწავლების გაუმჯობესებასა და საზოგადოებაში იურიდიული ეთიკის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებისკენ. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები, სამართლის პროფესორები, ადვოკატები და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრები, რომლებიც აქტიურად იყვნენ დისკუსიაში ჩართულნი.

  ვრცლად..
 • 2017
  05
  ოქტ

  სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვა საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფის მიერ თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართა

  2 ოქტომბერს, პარლამენტის სამუშაო ჯგუფმა, რომელიც სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში თავისი მესამე შეხვედრა გამართა. ჯგუფის პირველი ორი სამუშაო შეხვედრა 2017 ივლისსა და აგვისტოში, ქობულეთში შედგა.

  სამუშაო ჯგუფი საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის მიერ შეიქმნა და მიზნად ისახავს სასამართლოს სტრატეგიასა და 2017-2018 წლების სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტებზე დაყრდნობით აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადებას.

  ვრცლად..
 • 2017
  03
  ოქტ

  EWMI/PROLoG-ი რეგიონულ კონფერენციას „დამოუკიდებელი იურიდიული დახმარება“ უჭერს მხარს

  2017 წლის 28-29 სექტემბერს, იურიდიული დახმარების სამსახურმა EWMI/PROLoG-ის, გაეროს განვითარების პროგრამისა და ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მხარდაჭერით რეგიონიულ კონფერენციას „დამოუკიდებელი იურიდიული დახმარების გამოწვევები და მნიშვნელობა“ უმასპინძლა. ღონისძიებას იურიდიული დახმარების რეფორმატორთა ქსელის წარმომადგენლები და დიდი ბრიტანეთის, ლიტვის, უკრაინის, მოლდოვას, სიერა ლეონესა და საქართველოს წამყვანი ექსპერტები ესწრებოდნენ.

  ვრცლად..
 • 2017
  29
  სექ

  თავისუფალი უნივერსიტეტისა და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთობლივი საზაფხულო სკოლა რელიგიის თავისუფლების შესახებ

  9-13 სექტემბერს EWMI/PROLoG-ის მხარდაჭერით თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ადამიანის უფლებების ეროვნულმა ინსტიტუტმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან თანამშრომლობით გამართა მეორე ყოველწლიური საზაფხულო სკოლა ადამიანის უფლებებში. ამ წლის საზაფხულო სკოლის თემა რელიგიის თავისუფლება იყო, ხოლო განხილული საკითხები მოიცავდა ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიმოხილვას შედარებით-სამართლებრივ ჭრილში. საზაფხულო სკოლის სპიკერებს შორის იყვნენ პროფესორი ბილ რიჩი, EWMI/PROLoG-ის პარტნიორი ოუშბორნის უნივერსიტეტიდან და თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორები დავით ზედელაშვილი და ეკატერინე ლომთათიძე. პროფესორმა რიჩმა განიხილა ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუციის პირველი შესწორების შესაბამისი ნორმები რელიგიის თავისუფლების შესახებ, მათი გამოყენების საკითხები და არსებული გამოწვევები. პროფესორებმა ზედელაშვილმა და ლომთათიძემ კი მიმოიხილეს საქართველოსა და ევროპაში რელიგიის თავისუფლების უფლების ყველაზე სადავო საკითხები, მათ შორის რელიგიური ორგანიზაციების სამართლებრივი სტატუსი და ინდივიდების უფლებები. 

  საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის სურვილი 200-ზე მეტმა სტუდენტმა გამოთქვა, რომელთაგან სკოლაში მონაწილეობის მისაღებად 28 სტუდენტი შეირჩა.  სტუდენტების მაქსიმალური ჩართულობისთვის საზაფხულო სკოლა მოიცავდა როგორც ინტერაქტიულ ლექციებსა და დისკუსიებს, ასევე იმიტირებულ სასამართლო პროცესსა და ფრენბურთის შეჯიბს. 

  ვრცლად..
<< 2 3 4 5 6 >>
USAID
Top of Page