შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებები იურიდიული ეთიკის შესახებ

27 აპრილი 2018  იურიდიული ეთიკის მიმართულების ხელმძღვანელი სოფო ჩაჩავა საუბრობს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის შესახებ

14 აპრილს USAID/PROLoG-ის მიერ მხარდაჭერილმა იურიდიული ეთიკის მიმართულების ხელმძღვანელმა ნიუ-ვიჟენ უნივერსიტეტში გამართა საჯარო ლექცია თემაზე „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის გადაწყვეტილებათა საჯაროობა პერსონალური მონაცემების დაცვის ჭრილში“. ეთიკის კომისიის მიერ თავის გადაწყვეტილებებში პერსონალური მონაცემების დაცვა ბოლო ორი წლის განმავლობაში აქტიური დებატების თემაა.

საჯარო ლექციის სპიკერები იყვნენ სოფო ჩაჩავა, იურიდიული ეთიკის მიმართულების ხელმძღვანელი ნიუ-ვიჟენ უნივერსიტეტში და თამთა ხატიაშვილი, ნიუ-ვიჟენ უნივერსიტეტის სამართლებრივი დახმარების ცენტრის ხელმძღვანელი. სპიკერებმა ისაუბრეს ეთიკის კოდექსის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის და რელევანტური სასამართლო  გადაწყვეტილებების შესახებ. სოფო ჩაჩავას ასევე ისაუბრა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საქმეზე, რომელიც Google-ს ეხებოდა. საჯარო ლექციას ესწრებოდნენ ადვოკატები, სტუდენტები და სამართლის ექსპერტები. საჯარო ლექციია მიზანი იყო ცნობიერების ამაღლება საქართველოში იურიდიული ეთიკის მნიშვნელოვანი ასპექტების შესახებ. 

***

სხვადასხვა აქტივობების მეშვეობით, USAID/EWMI მხარს უჭერს მართლმსაჯულების გაძლიერებას, მოსამართლის დამოუკიდებლობას, ადამიანის უფლებების დაცვას, სამართლებრივი გარემოს გაუმჯობესებას და იურიდიული განათლებისა და პროფესიის განვითარებას. ამ მიზნით, 2010 წლიდან ჩვენ ვთანამშრომლობთ სახელმწიფო ინსტიტუტებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან.

USAID
Top of Page