შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG Supports Publication of Human Rights Law Journal (ka)

13 მარტი 2018 Professor Levan Aleksidze talks about importance of publishing the Yearbook

On March 7, USAID/PROLoG, in cooperation with Tbilisi State University (TSU), organized a presentation of the 2017 issue of the Yearbook “Human Rights Protection, Rule of Law and Constitutional Reform in Georgia.” The Yearbook includes articles prepared by Georgian human rights scholars and practitioners on a wide range of human rights topics, such as minority rights, children’s rights, protection of human rights in the occupied territories, freedom of assembly, consequences of denouncing European Convention on Human Rights, and gaps of the provisions of Constitution of Georgia. Among authors of the articles are Irina Imerlishvili, member of the Constitutional Court of Georgia and Ketevan Shubashvili, head of Equality Department at the Public Defender’s Office of Georgia.

The Yearbook was founded ten years ago, and the publication of both this and the prior two issues of the Yearbook were funded by USAID/PROLoG. Since its founding, the Yearbook has been a forum for a broad spectrum of scholarship on human rights issues, serving as an arena for the public discussion and scholarly analysis of human rights topics of contemporary relevance. The Yearbook is aimed at an audience of human rights and civil society practitioners, representatives of governmental, intergovernmental, and non-governmental organizations, as well as students, human rights scholars and civil society. Since its inception, the Yearbook has been run and edited by Kote Korkelia, a human rights professor at TSU and former ambassador of Georgia to the Council of Europe.

This year’s publication of the Yearbook was received with great interest from the legal society. More than 50 students and legal professionals attended the presentation, and within next few months more than 600 copies of the Yearbook will be distributed among universities, law firms and the judiciary.

USAID
Top of Page