შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

USAID/PROLoG მხარს უჭერს ინტენსიურ ტრენინგს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის რეგულირების გავლენის შეფასების შესახებ

01 მარტი 2018 დიმიტრი ძაგნიძე დეტალურად ხსნის რეგულირების გავლენის შეფასების ჩატარების საფეხურებს

9-11 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული EWMI/PROLoG-ის გრანტის ფარგლებში, თბილისის თავისუფალმა უნივერსიტეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის რეგულირების გავლენის შეფასების შესახებ ინტენსიური ტრენინგი გამართა. რეგულირების გავლენის შეფასება წარმოადგენს სისტემურ მიდგომას არსებული და შეთავაზებული რეგულაციების დადებითი და ნეგატიური შედეგებისა და ალტერნატივების შესაფასებლად. თავდაპირველი ტრენინგი 2017 წლის ოქტომბერში ჩატარდა, სადაც მონაწილეები გაეცნენ რეგულირების გავლენის შეფასების ძირითად კონცეფციას და მისი განხორციელების მეთოდებს; მათ ასევე მოდელური რეგულირების გავლენის შეფასების განხორციელებისთვის შეარჩიეს კანონი „დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ“. ტრენინგს უძღვებოდნენ იურისტი დიმიტრი ძაგნიძე და ეკონომისტი, ლალი ღოღობერიძე, რომლებმაც მოამზადეს შესაბამისი გაიდლაინი და მოდელური რეგულირების გავლენის შეფასება შერჩეულ კანონზე. მათ მონაწილეებს ასევე გააცნეს რეგულირების გავლენის შეფასების დაგეგმვისა და ჩატარების ეტაპები, მათ შორის პრობლემისა და ალტერნატივების იდენტიფიცირება, მონაცემთა შეგროვება, შეფასების მეთოდოლოგია და მონიტორინგი და შეფასება. ტრენინგს ესწრებოდა 8 მონაწილე, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭირვალე სასამართლოსათვის“ წევრი ორგანიზაციებიდან. 

USAID
Top of Page