შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

NAEC Trainings for HCOJ Judicial Examination Test Writers Completed (ka)

02 თებერვალი 2018 NAEC Trainings for HCOJ Judicial Examination Test Writers Completed

The USAID/PROLoG-supported trainings for Judicial Examination Test Writers have been completed. The one-month training program for the judicial examination test writers selected by the High Council of Justice started in December 2017. Twenty-seven participants successfully passed the final examination and are now qualified to be selected by the experts’ committee to develop tests for the upcoming Judicial Exam in Spring 2018.

“Activities towards improvement of the legal and organizational aspects of judicial exam are extremely important. Last year the training in test creation methodology and techniques for the candidate-members of the [test writers’] experts committee was launched. At this stage the final step of certification is left and this process is to be competed at the end of this month [January]. It has to be mentioned that the activities to improve the rules of judicial examination as well as the examination program are also being carried out and will be the subject of the HCOJ discussion in the nearest future” - excerpt from annual report of Giorgi Mikautadze, the HCOJ Secretary, Conference of Judges, January 20, 2018.

The National Assessment and Examinations Center (NAEC), a national organization with the outstanding expertise in test development and teaching as well as unique experience in conducting large scale examinations and test administration in Georgia, had been contracted by USAID/PROLoG. Modern approaches to question writing methodology, content validation and test construction, and development of a marking scheme were taught to the participants through the discussions, individual and group exercises and meetings during the one-month training. The composition of the test writers committee will remain confidential, as set by the legal acts regulating judicial examination procedures.

The activity was carried out under USAID/PROLoG’s continuous institutional support to the High Council of Justice of Georgia. 

USAID
Top of Page