შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტების შემდგენთა ჯგუფს ამზადებს

28 დეკემბერი 2017 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტების შემდგენთა ჯგუფს ამზადებს

25-26 დეკემბერს, USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ შერჩეული ექსპერტების ჯგუფისათვის, რომელთაც მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ტესტები უნდა მოამზადონ, სპეციალური ტრენინგების ციკლი დაიწყო.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი (NAEC) სპეციალური ექსპერტიზის მქონე ორგანიზაციაა, რომელსაც ტესტების მომზადებისა და სწავლების, ასევე ფართომასშტაბიანი გამოცდების ორგანიზების უნიკალური გამოცდილება აქვს.

ერთთვიანი ტრენინგის ფარგლებში ოცდაათამდე ექსპერტი გაეცნობა ტესტების წერის თანამედროვე მეთოდოლოგიას, შეისწავლის კითხვის შინაარსის ვალიდირებისა და ტესტის კონსტრუირების, ქულათა სქემის შემუშავების თანამედროვე სტანდარტებს ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის გზით.

აქტივობა USAID/PROLoG-ს მიერ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინსტიტუციური მხარდაჭერის ფარგლებში ხორციელდება. 

USAID
Top of Page