შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

EWMI/PROLoG მხარს უჭერს კლიენტთა კონსულტირების ტრენინგს ადვოკატებისთვის

14 დეკემბერი 2017 სანდრო ბიბილაშვილი და ლიკა კვანტალიანი უძღვებიან ტრენინგს კლიენტთა კონსულტირებაში და აკვირდებიან სიმულაციების მიმდინარეობას

2 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული EWMI/PROLoG-ის გრანტის ფარგლებში თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტში გაიმართა ტრენინგი ადვოკატებისთვის კლიენტთა კონსულტირების საკითხებში.  ტრენინგს უძღვებოდნენ გამოცდილი ადვოკატები სანდრო ბიბილაშვილი და ლიკა კვანტალიანი, რომლებმაც ყურადღება გაამახვილეს კლიენტთან პირველი ინტერვიუს მნიშვნელობაზე, მიმოიხილეს ინტერვიუს ჩატარების სხვადასხვა მეთოდები და ინტერვიუს სტრუქტურა;  მათ ასევე განიხილეს პროფესიული ეთიკის ისეთი საკითხები, როგორიცაა ინტერესთა კონფლიქტი, კონფიდენციალობისა და ანაზღაურების საკითხები.  

ტრენინგის მეორე ნახევარი დაეთმო როლურ თამაშებს, სადაც მონაწილეებს შესაძლებლობა ჰქონდათ მიღებული ცოდნა პრაქტიკაში - კლიენტთან სიმულაციური ინტერვიუს დროს გამოეყენებინათ. ტრენინგი აკრედიტებული იყო  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამის ფარგლებში და მას 25 ადვოკატი ესწრებოდა.

USAID
Top of Page