შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

EWMI/PROLoG Supports Pilot Trainings for Judges in Company Law (ka)

06 დეკემბერი 2017 Pilot trainings for judges in Company Law

USAID-funded EWMI/PROLoG, in cooperation with the High School of Justice (HSOJ) and the German International Development Agency (GIZ), organized three trainings on Corporate Law and Governance in Georgia and the EU in October, November and December 2017. The purpose of the trainings, led by judge-trainers, was to pilot a course that had been developed with the support of international and local experts retained by PROLoG and GIZ.

This three-part pilot training program was the final stage in the development of the course. In the first stage, PROLoG and GIZ supported the development of the Company Law course and the initial training of judges on the course. In the second stage, earlier this year PROLoG and GIZ selected future judge-trainers and had the international and local experts who developed the course provide a Training of Trainers program to those judges. In this final stage, the judge-trainers served as trainers for the first time, piloting the Company Law course with their fellow judges.

Around twenty judges from various courts of Georgia participated in the trainings. The course on EU-Georgia Company Law will be part of the HSOJ curriculum.

USAID
Top of Page