შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

TDI იწყებს მულტიმედია პლატფორმას - მრავალფეროვნების სახეები

22 ნოემბერი 2017 TDI იწყებს მულტიმედია პლატფორმას

2017 წლის 17 ნოემბერს გაიმართა USAID-ის მიერ დაფინანსებული EWMI/PROLoG-ის ცნობიერების ამაღლების პროექტის „მრავალფეროვნებისა და ინტერ-რელიგიური დიალოგის ხელშეწყობა, უმცირესობებისა და ქალების გაძლიერება“ და მულტიმედია პლატფორმის მრავალფეროვნების სახეების პრეზენტაცია, რომელსაც ახორციელებს ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI). პროექტის მიზანს წარმოადგენს რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საკითხების, ისევე როგორც საქართველოში მცხოვრები უცხო ქვეყნის მოქალაქეების პრობლემებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და ამ ჯგუფების წარმომადგენლების მხარდაჭერა და წახალისება.

მულტიმედია პლატფორმა მოგვითხრობს საქართველოს რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნების შესახებ, გვაცნობს საინტერესო ადამიანებს და გვამოგზაურებს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.

პრეზენტაციისას TDI-მ წარმოადგინა ორი დოკუმენტური ვიდეო, ჰურიე და ბიბლია ჟესტების ენაზე. ვიდეო გვიამბობს მუსლიმი გოგოს ჰურიეს შესახებ რომელიც წარმოშობით მაღალმთიან აჭარიდან არის და იეჰოვას მოწმეების შესახებ რომლებიც ბიბლიას ჟესტების ენაზე სწავლობენ. ჩვენების შემდეგ გაიმართა დისკუსია ვიდეოს გმირების და დაინტერესებული აუდიტორიის მონაწილეობით.

USAID
Top of Page