შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

PROLoG მხარდაჭერილმა იურიდიული ეთიკის მიმართულების ხელმძღვანელმა ეთიკის საკითზებზე საჯარო ლექციას უმასპინძლა

01 ნოემბერი 2017 იურიდიული ეთიკის სპეციალისტი ანა ლორია საუბრობს ეთიკის კოდექსის მოქმედების ფარგლებზე

28 ოქტომბერს USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერილმა იურიდიული ეთიკის მიმართულების ხელმძღვანელმა ნიუ ვიჟენის უნივერისტეტში უმასპინძლა საჯარო დისკუსიას თემაზე „იურიდიული ეთიკის გამოწვევები საქართველოში“.  საჯარო ლექციას უძღვებოდნენ იურიდიული ეთიკის სპეციალისტები ანა ლორია და ირაკლი კორძახია, რომლებმაც ისაუბრეს შემდეგ საკითხებზე: ა) ინტერესთა კონფლიქტი ადვოკატებს, მოსამართლეებსა და პროკურორებს შორის; ბ) ეთიკის კოდექსის მოქმედების ფარგლები; და, გ) ადვოკატის ჰონორარის რეგულირების საკითხები. ლექციას ესწრებოდნენ სტუდენტები, ადვოკატები, ნიუ ვიჟენის უნივერსიტეტის ლექტორები და სხვა უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული ლექციის შემდგომ გამართულ დისკუსიაში. აუდიტორიის განსაკუთრებული ყურადღება ლექციის დროს განხილულმა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის მიმდინარე საქმეებმა გამოიწვია. 

USAID
Top of Page