შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

EWMI/PROLoG მხარს უჭერს მედიაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლების პროექტს

26 ოქტომბერი 2017 ტრენინგი სამართლის პროფესორებისთვის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

EWMI/PROLoG მხარს უჭერს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნულ ცენტრს მედიაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლებასა და მის პოპულარიზაციაში. საგანმანათლებლო ღონისძიებები მიმართულია ადვოკატების, სტუდენტების, პროფესორებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებაზე საქართველოს რეგიონებში.  2017 წლის ივნისი-ოქტომბრის პერიოდში დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნულმა ცენტრმა საქართველოს ექვს ქალაქში (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი, თელავი, ახალციხე) ჩაატარა მედიაციაში წარმომადგენლობის შესახებ ტრენინგები ადვოკატებისთვის და ასევე საჯარო ლექციები ადგილობრივ უნივერსიტეტებში. ღონისძიებებს 100-ზე მეტი ადვოკატი და 150 იურიდიული პროფესიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. შეხვედრების დროს, დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის ცენტრის ექსპერტებმა მიმოიხილეს მედიაციის უპირატესობები, მისი რეგულირების საკითხები და ის ფაქტორები, რომელიც განაპირობებს მედიაციაში წარმატებულ წარმომადგენლობას. ამასთან, დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის ცენტრი მხარს დაუჭერს ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მედიაციის საუნივერსიტეტო კურსის შემუშავება-დანერგვაში და ასევე მედიაციის კლინიკის დაფუძნებაში უნივერსიტეტის სამართლის კლინიკის პროგრამის ფარგლებში. 

USAID
Top of Page