შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

EWMI/PROLoG მხარს უჭერს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ტრენინგს რეგულირების გავლენის შეფასების შესახებ

25 ოქტომბერი 2017 ტრენინგის მონაწილეები ავსებენ კითხვარს რეგულირების შედეგების შეფასების შესახებ

16 ოქტომბერს, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული EWMI/PROLoG-ის გრანტის ფარგლებში, თბილისის თავისუფალმა უნივერსიტეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის რეგულირების გავლენის შეფასების შესახებ ტრენინგი გამართა. რეგულირების გავლენის შეფასება წარმოადგენს სისტემურ მიდგომას არსებული და შეთავაზებული რეგულაციების დადებითი და ნეგატიური შედეგებისა და ალტერნატივების შესაფასებლად.  ტრენინგს უძღვებოდნენ იურისტი დიმიტრი ძაგნიძე და ეკონომისტი, ლალი ღოღობერიძე, რომლებმაც მონაწილეებს გააცნეს რეგულირების გავლენის შეფასების არსი და მიზნები, შესაბამისი მეთოდოლოგიები და საერთაშორისო პრაქტიკა. მომდევნო ეტაპზე თავისუფალი უნივერსიტეტი გეგმავს უფრო გაღრმავებული ტრენინგის ჩატარებას, სადაც მოხდება პრაქტიკული მაგალითებისა და კონკრეტულ სამართლებრივ პროექტებზე რეგულირების გავლენის შეფასების ჩატარების მეთოდების განხილვა. ტრენინგს ესწრებოდა 14 მონაწილე, კოალიცია „დამოუკიდებელი და გამჭირვალე სასამართლოსათვის“ წევრი ორგანიზაციებიდან. 

USAID
Top of Page