შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

PROLoG Supports Second Round of EHRAC Training (ka)

09 ოქტომბერი 2017 Philiph Leach and EHRAC lawyers

From September 26-28, under the EWMI/PROLoG-funded mentorship program for legal aid lawyers, the European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC) Director Philip Leach and EHRAC lawyers Joanne Sawyer and Paul Harvey conducted a three-day training for NGO legal aid lawyers to strengthen their capacity to litigate strategically important cases at the European Court of Human Rights (ECtHR). The training took place at Ilia State University and focused on cases of discrimination.

 

The experts and participants reviewed the draft applications of the cases they plan to submit to the ECtHR, which they prepared after the first EHRAC training held in June. They also discussed the practice and procedures of the ECtHR, and the application of articles of the European Code of Human Rights to discrimination cases. Topics such as interim measures (for example, temporary injunctions) and admissibility to the ECtHR were highlighted, and lawyers from each NGO made a presentation of their case. At the end of the training the experts gave the lawyers exercises to be prepared for the next training, which will take place in November.

USAID
Top of Page