შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

EWMI/PROLoG მხარს უჭერს მოსამართლეთა ტრენინგს ადამიანის უფლებებში

29 სექტემბერი 2017 თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეები, ალექსანდრე იაშვილი და ირაკლი კოპალიანი განიხილავენ ადამიანის უფლებების ძირითად კონცეფციებს

16-17 სექტემბერს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგი ადამიანის უფლებების ძირითად საკითხებზე. ტრენინგს თბილისისა და რეგიონული სასამართლოების 14 მოსამართლე ესწრებოდა. აღნიშნული სასწავლო პროგრამა EWMI/PROLoG-ისა და ევროპის საბჭოს ოფისის მხარდაჭერით შეიქმნა და  მიზნად ისახავს ქართველი მოსამართლეების ცოდნის გაუმჯობესებას ადამიანის უფლებების მიმართულებით, კერძოდ ისეთ საკითხებში, როგორიცაა უფლებათა სახეები, მათი ჰორიზონტალური ეფექტი და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტრუმენტებისა და შესაბამისი პრეცედენტული სამართლის გამოყენება საერთო სასამართლოების მიერ.  ტრენინგს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ორი მოსამართლე, ალექსანდრე იაშვილი და ირაკლი კოპალიანი უძღვებოდნენ, რომლებმაც მიმოიხილეს ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო და ევროპული მექანიზმები, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და ეროვნული სასამართლოების პრაქტიკა.

მომდევნო თვეებში EWMI/PROLoG გეგმავს აღნიშნული პროგრამის დახვეწას და ორ დამოუკიდებელ მოდულად ჩამოყალიბებას სისხლის სამართლისა და სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართლის მოსამართლეებისთვის. 

USAID
Top of Page