შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

EWMI/PROLoG-ის ტრენინგი პროფესორებისთვის სასამართლოს მეგობრის პოზიციისა და ჩრდილოვანი ანგარიშების მომზადების შესახებ

28 ივლისი 2017 კონსტანტინე ვარძელაშვილი საუბრობს სასამართლო მეგობრის პოზიციის მიზანსა და მნიშვნელობაზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის

22-23 ივლისს, PROLoG-მა ორგანიზება გაუწია ტრენინგს სამართლის სკოლების კლინიკებისა და ადამიანის უფლებათა სამართლის პროფესორებისთვის შემდეგ საკითხებზე: როგორ მოვამზადოთ სასამართლოს მეგობრის პოზიცია (პოზიცია, რომელიც წარდგენილია სასამართლოში ნეიტრალური პირის/ორგანიზაციის მიერ, რომელიც არ წარმოადგენს საქმეზე რომელიმე მხარეს) ეროვნულ სასამართლოებში და საერთაშორისო ორგანოებში წარსადგენად და როგორ ვასწავლოთ აღნიშნული პოზიციის მომზადება სტუდენტებს; ასევე, როგორ მოვამზადოთ გაეროს სახელშეკრულებო ორგანოებისთვის წარსადგენი ჩრდილოვანი ანგარიშები. ტრენინგის მიზანი იყო სამართლის კლინიკებში ადამიანის უფლებათა მიმართულების გაძლიერება და ასევე ადამიანის უფლებების სამართლის კურსებში უფრო მეტი პრაქტიკული ელემენტების ინტეგრირება. ტრენინგს უძღვებოდნენ, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე, კონსტანტინე ვარძელაშვილი და PROLoG-ის საერთაშორისო ექსპერტი ნორსვესტერნის სამართლის სკოლიდან, ბრიჯიტ არიმონდი. შეხვედრას 14 პროფესორი ესწრებოდა საქართველოს სხვადასხვა სამართლის სკოლიდან. ტრენინგის შედეგად, პროფესორებს უკეთესი წარმოდგენა ექნებათ თუ როგორ ასწავლონ სასამართლოს მეგობრის პოზიციის წერის ტექნიკა, როგორ მოახდინონ აღნიშნული საკითხების ინტეგრირება კლინიკის კურიკულუმში და როგორ გამოიყენონ ეს ინსტრუმენტები სტუდენტების პრაქტიკული უნარების გასავითარებლად. 

USAID
Top of Page