შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

GDI- ის საკონსულტაციო შეხვედრა ადიგენის მუსლიმ მოსახლეობასთან EWMI / PROLoG-ის მხარდაჭერით

08 ივნისი 2017 GDI-ის იურისტი და მუსლიმი ქალები განიხილავენ ოჯახში ძალადობას

2017 წლის 30 მაისს, პროექტ „სამართალწარმოება თანასწორობისათვის“ ფარგლებში საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ჭელა, აფიეთი, მოხე, ღორთუბანი შეხვედრები გამართა ადგილობრივი მუსლიმი თემის წარმომადგენლებთან. შეხვედრის ძირითად მიზანს წარმოადგენდა GDI- ის ახალი იურიდიული დახმარების პროექტისა და ქალთა უფლებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. გარდა ამისა, GDI- მ გამოიყენა შეხვედრა სტაჟირებით დაინტერესებული პირების იდენტიფიცირებისათვის. თორმეტი სტაჟიორი  მოემსახურება კონტაქტურ პუნქტებს და იურიდიულ პირებს, იმისათვის, რომ ხელი შეუწყონ GDI- ს სამართლებრივ დახმარებასა და ცნობიერების ამაღლებაში. შეხვედრების გარკვეული ნაწილი სამართლებრივ კონსულტაციასაც დაეთმო. უფასო იურიდიული კონსულტაცია 4  მამაკაცსა და 11ქალს გაეწია.

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის იურისტებმა შეხვედრის განმავლობაში ისაუბრეს ოჯახში ძალადობასა და ნაადრევ ქორწინებაზე. GDI-იმ ასევე განიხილა ისეთი თემები, როგორიცაა მეუღლეთა თანასაკუთრება, მემკვიდრეობა, განქორწინების სამართლებრივი ასპექტები და სხვა. დისკუსიისას გამოიკვეთა ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები, როგორიცაა რელიგიურ ნიადაგზე დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. ნაადრევი ქორწინების საკითხზე მსჯელობისას  გამოიკვეთა, რომ განსხვავებით სხვა ტერიტორიული ერთეულებისგან (ნინოწმინდა, ახალქალაქი, ხულო, შუახევი) ამ სოფლებში ნაადრევი ქორწინების პრობლემა არსებითი სიმწვავით აღარ დგას.

USAID
Top of Page