შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

EWMI/PROLoG მხარს უჭერს სამართლის სკოლებში ადამიანის უფლებათა სწავლებას

07 ივნისი 2017 სამართლის პროფესორები განიხილავენ ადამიანის უფლებათა სწავლების გამოწვევებს საქართველოში

2-3 ივნისს, EWMI-PROLoG-ის მიერ მხარდაჭერილმა ადამიანის უფლებათა მიმართულების ხელმძღვანელმა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში, პროფესორმა ვახუშტი მენაბდემ გამართა მეორე სამუშაო შეხვედრა ადამიანის უფლებათა სამართლის პროფესორებისთვის რვა უნივერსიტეტიდან. პირველი შეხვედრის დროს, რომელიც 18 თებერვალს გაიმართა, ვახუშტი მენაბდემ კოლეგებს ადამიანის უფლებათა სამართლის კურსის სილაბუსი და მასწავლებლის სახელმძღვანელოს პირველადი მონახაზი გაუზიარა, მეორე შეხვედრის დროს კი მნიშვნელოვანი კომენატრები და რჩევები მიიღო მათგან. ჯიპას გრანტის ერთ-ერთი პრიორიტეტი სწორედ მოდელური მასწავლებლის სახელმძღვანელოს შემუშავებაა. დასრულების შემდეგ ახალი სასწავლო კურსი დაეხმარება პროფესორებს ადამიანის უფლებათა კომპლექსური საკითხები თანამედროვე სწავლების მეთოდების გამოყენებით ასწავლონ ხოლო მასწავლებლის სახელმძღვანელო არის გზამკვლევი თითოეული ლექციისთვის და მოიცავს ინსტრუქციებს სწავლების თითოეული ეტაპისთვის და  ასევე სავარჯიშოებს, სიმულაციებს და სხვა აქტივობებს. მასწავლებლის სახელმძღვანელო უახლოეს მომავალში დასრულდება და საქართველოს ყველა სამართლის სკოლას და პროფესორს დაურიგდება.

USAID
Top of Page