შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

EWMI-PROLoG-მა დაიწყო ახალი პროგრამა სამართლის სწავლების თანამედროვე მეთოდებში

23 მაისი 2017 პროფესორები ასრულებენ სავარჯიშოებს და განიხილავენ სამართლის სწავლების სხვადასხვა მეთოდოლოგიებს

20-21 მაისს, EWMI/PROLoG-ის ორგანიზებით მოეწყო ორ დღიანი ტრენინგი სამართლის სწავლების თანამედროვე მეთოდებში. აღნიშნული ტრენინგი გათვალისწინებულა სწავლების მეთოდოლოგიის პროფესორებისთვის, რომლებიც ამ საგანს ასწავლიან სამართლის სადოქტორო პროგრამებზე. უოშბორნის უნივერსიტეტთან (აშშ) თანამშრომლობით PROLoG-მა წამოიწყო ახალი პროექტი, სამართლის სკოლებისთვის სწავლების მეთოდოლოგიის მოდელური სილაბუსისა და სასწავლო მასალის შემუშავების მიზნით. აღნიშნული კურსი ისწავლება, როგორც სავალდებულო საგანი სამართლის ყველა სადოქტორო პროგრამაზე საქართველოში. ტრენინგის დროს, უოშბორნის უნივერსიტეტის პროფესორმა, რორი ბაჰადურმა და ორმა ქართველმა ექსპერტმა, თამარ თომაშვილმა და ქეთევან ირემაშვილმა განიხილეს მულტიმოდელური პრეზენტაციის მნიშვნელობა, თანამედროვე სწავლების მეთოდები და მონაწილეებს გაუზიარეს მოდელური სავარჯიშოები, რომელიც წაახალისებს აქტიურ სწავლებას და აუდიტორიასთან უკეთეს ინტერქაციას. მეორე ტრენინგი დაგეგმილია ივლისის თვეში, რომელიც მიეძღვნება შეფასების მოდელებს, მათ შორის გამოცდის შემუშავების ინსტრუმენტებს.  

USAID
Top of Page