შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

EWMI/PROLoG supports Parliamentary working group to draft legislative amendments in light of Constitutional Court’s ruling on probation for judges (ka)

17 მაისი 2017 “The standards and criteria towards the judicial candidates should be equal when it comes to the lifetime appointments” – Eka Beselia, Chair of the Legal Issues Committee, the Parliament of Georgia

On May 14-15, EWMI/PROLoG supported a working meeting of the parliamentary committee drafting legislative amendments in light of the February 2017 Constitutional Court judgment on probation for judges.

The Constitutional Court judgment partially abolished the three-year probation requirement for the lifetime appointment of former and current judges. Specifically, the Constitutional Court considered unconstitutional application of the probationary period to judges or former judge with three or more years of judgeship experience, and mandated the Parliament to adopt new rules by July 1, 2017 that set out procedures for the appointment for judge applicants who are exempt from probation.

To implement this decision, earlier in May the special working group was established by Parliament’s Legal Issues Committee. The working group is chaired by the Committee Chairperson, Eka Beselia. Its members consist of the members of Parliament, as well as the Chair of the High Council of Justice (HCOJ), and members. The legal counsellors of the Legal Committee and HCOJ, as well as representatives of EWMI/PROLoG, were also involved in the working group. EWMI/PROLoG also invited an international expert on judicial selection and appointments, U.S. Judge Timothy Baland, to advise the working group and draft legislative amendments establishing a rigorous vetting system for judge applicants who are exempt from probation. 

A number of other possible amendments were also discussed during the workshop. The bill of amendments to the Organic Law on Common Courts drafted by the Committee of Legal Issues following the workshop is scheduled to be officially initiated later this week at the Parliament.

USAID
Top of Page