შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

NGO Lawyers Further Hone Writing Skills (ka)

03 მაისი 2017 NGO Lawyers Further Hone Writing Skills

On April 29-30, EWMI-PROLoG helped train 15 Georgian lawyers from eight civil society organizations in legal writing. Tamar Tomashvili and David Kapanadze, both from Free University Tbilisi, focused on helping the participants improve their report writing skills. All of the participants are actively engaged in writing various research pieces for advocating changes in relevant law and practice. To aid improvement of the lawyers’ writing skills, the training focused on practical matters of planning the report, its focus and audiences, as well as using legal analysis techniques for report writing purposes. The trainers also taught case brief preparation skills that are indispensable to lawyers when analyzing judicial practice. The trainers gave individual feedback on writing samples from each organization, and gave follow-on critiques and advice after the practical re-drafting exercises that took place during the training.

USAID
Top of Page