COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

Judges Given Tools to Fight Discrimination and Sexual Harassment (ka)

13 დეკემბერი 2021 Judges Given Tools to Fight Discrimination and Sexual Harassment

On December 11-12, in Borjomi, USAID/PROLoG, in cooperation with the High School of Justice, conducted two-day training for 11 judges from Tbilisi City and Appellate Courts on the elimination of discrimination and sexual harassment. Tamar Oniani and Giorgi Tkavadze, judges from Tbilisi Court of Appeals, led the training. They reviewed the national and international laws prohibiting discrimination, including the decisions of the Georgian Constitutional Court.  They covered such conventions and laws as the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; the Law of Georgia on the Elimination of All Forms of Discrimination; the Georgian Labor Code; and the Georgian Code of Administrative Offenses. The judge-trainers also covered issues such as sexual harassment in the workplace and public spaces, equality mechanisms, and the role of the judge in policing sexual harassment in the judicial system. The training was interactive, including practical exercises, scenarios and discussions.  PROLoG expert Mariam Gaiparashvili, who helped develop the Training of Trainers module, was present for the training and shared the findings of a Post Legislative Scrutiny report she prepared for Parliament’s Human Rights and Civil Integration Committee.

USAID
Top of Page