COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

Moot Court Support Continues (ka)

09 დეკემბერი 2021 Human Rights Moot Court Competition Final Round

Committed to giving Georgian law students interactive and experiential learning experiences, in the last year, USAID/PROLoG has supported the delivery of nine different moot court-type competitions involving universities from around the country.  The last three of these competitions were done on-line and dealt with a diverse set of topics: 

In November, New Vision University’s Legal Ethics Chair, Sophie Chachava, hosted a moot Disciplinary Hearings on Legal Ethics competition. Nine teams (29 students) from various Georgian law schools competed.  The law schools were Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Free University of Tbilisi, International Black Sea University, St. Andrew the First-Called Georgian University and Sulkhan-Saba Orbeliani University. Prior to the competition, the co-chair, Anna Loria conducted a one-day preparatory workshop for students, covering the competition rules and basic principles of lawyers’ ethics. Eleven expert-judges anonymously assessed student performances.  In the end the organizers decided not to pick a winner and all four teams that made the final round were granted a Certificate of Achievement and given vouchers at the book shop.

In November, Free University organized a Moot Court Competition in Human Rights Law via Zoom. Six teams from two Georgian Universities (Free University and Tbilisi State University) participated in the competition. The topic of the competition this year was torture and inhumane treatment. Students used the decisions of the Constitutional Court of Georgia, as well as the law of the European Court of Human Rights to make their arguments.  Free Uni took the first place.

On December 4-5, Tbilisi State University’s Gender Chair, Ketevan Khutsishvili, organized the Sixth National Moot Court on Domestic Violence.  Twenty three teams from Tbilisi, as well as regional universities registered for the competition, but only eight teams made it to the second round. The aims of the event were to increase awareness of the complex issues surrounding domestic violence, educate students on domestic and international remedies against violence, and improve the practical skills as well as theoretical knowledge of Georgian law students. The event was also supported by the Ministry of Justice, the Academic Levan Alexidze Foundation and Georgian American University.

USAID
Top of Page