COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ქართველ მოსამართლეებს მედიაციის შესახებ ტრენინგი ჩაუტარდათ

08 დეკემბერი 2021 ქართველ მოსამართლეებს მედიაციის შესახებ ტრენინგი ჩაუტარდათ

2021 წლის 4-5 დეკემბერს, სასტუმრო „ქრაუნ პლაზა ბორჯომში", USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერითა და იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან თანამშრომლობით, ტრენინგი ჩატარდა, რომელიც საქმეების მედიაციაში გადაცემასა და მედიაციის შედეგად მიღწეული შეთანხმების აღსრულებას ეხებოდა. ტრენინგში მონაწილეობა 14 მოსამართლემ მიიღო, რომლებიც თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებს, რუსთავის საქალაქო სასამართლოს, მცხეთის, ბოლნისისა და ახალციხის რაიონულ სასამართლოებს წარმოადგენდნენ. ტრენინგს  სოფიო ტყემალაძე, PROLoG-ის ექსპერტი და ალექსანდრე წულაძე, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე უძღვებოდნენ. ტრენერებმა მედიაციის როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ასპექტები მიმოიხილეს. ტრენინგზე განხილული საკითხები მოიცავდა მედიაციის ძირითად პრინციპებსა და პროცესის სტადიებს; განსხვავებას სასამართლოში მორიგებასა და მედიაციას შორის; მედიაციისათვის საქმის გადაცემის კრიტერიუმებს; მედიაციის სამართლებრივ ჩარჩოს; სამედიაციო მორიგებების აღსრულებასა და სინგაპურის კონვენციის მნიშვნელობას. ტრენინგის მონაწილეებს საშუალება მიეცათ ინტერაქტიულ სავარჯიშოებში, როლურ თამაშებსა და დისკუსიაში ჩართულიყვნენ. პროგრამა PROLoG-ის მხარდაჭერითა და საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტების - ალეშ ზალარისა და სოფიო ტყემალაძის ჩართულობით ორი წლის წინ მომზადდა.

USAID
Top of Page