COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

Judges Fine Tune Public Speaking Skills (ka)

26 ნოემბერი 2021 Judges Fine Tune Public Speaking Skills

On November 20-21, USAID/PROLoG delivered a specialized training in public speaking to 13 Georgian judges currently participating in J-Talks, PROLoG’s online judge interview program.  J-Talks began in 2020 and has been streamed on YouTube and Facebook. It is part of USAID/PROLoG’s efforts to support individual judges in their work.  During the training, judges went over the basics of effective communication. They shared good and bad examples of communication and explored some of the common challenges of public speaking.  Judges received advice on how to overcome the fear of the public speaking and how to measure the effect and outcome of their communications.

USAID
Top of Page