COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG-ის ორგანიზებით საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის გუნდის შეკვრის ტრენინგი ჩატარდა

19 ოქტომბერი 2021 USAID/PROLoG-ის ორგანიზებით საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის გუნდის შეკვრის ტრენინგი ჩატარდა

2021 წლის 15 და 16 ოქტომბერს, USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით, საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის მმართველი გუნდის, ადმინისტრაციის თანამშრომლებისა და ახლადარჩეული ეთიკის კომისიის წევრებისათვის გუნდის შეკვრის ტრენინგი ჩატარდა, რომელსაც ქართველო ექსპერტი მაია ხოსიტაშვილი უძღვებოდა. რადგან ორგანიზაცია შედარებით ახალია, ტრენინგის მიზანი მონაწილეების შეკრება იყო, რათა მათ უკეთ გაეცნოთ ერთმანეთი, განმტკიცებულიყო თანამშრომლობა და მათი მოტივირება მომხდარიყო, რომ ერთად უფრო აქტიურად ემუშავათ.    

ტრენინგი შემდეგ თემებს მოიცავდა:

  • ჯგუფსა და გუნდს შორის განსხვავება;  
  • ტაქტიკის სხარტად მოფიქრების, ეფექტური კომუნიკაციის და კოორდინირებული მოქმედების უნარების გაუმჯობესება;
  • როლური თამაშები ეფექტური გუნდების შესაქმნელად და გუნდური სულის განტკიცება;
  • ლიდერობა და გუნდში როლების, ფუნქციების განაწილება;
  • გუნდში განსხვავებულის სტილის ადამიანებთან კომუნიკაციის შესაბამისი სტრატეგიების განსაზღვრა; და
  • კოლექტიური პასუხისმგებლობის და ანგარიშვალდებულების გააზრება.

ტრენინგს ასოციაციის ადმინისტრაციის ოთხი და ეთიკის კომისიის 11 წევრი დაესწრო.

USAID
Top of Page