COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG Supports another remote training for Independent Inspector (ka)

07 ოქტომბერი 2021 USAID/PROLoG Supports another remote training for Independent Inspector

On September 27-30, USAID/PROLOG supported a remote three-day workshop for the Office of the Independent Inspector (IIO). The workshop covered international standards related to the right to a fair trial in disciplinary proceedings, judicial misconduct violating the principle of equality and the freedom of expression, and judicial ethics on social media, and included discussions around the most recent US practices and European Court of Human Rights case law. IIO consultants together with the Independent Inspector, Zurab Aznaurashvili, also discussed real cases from their practice and hypothetical situations that the IIO may face in the future. The workshop was conducted by USAID/PROLoG expert Victoria Henley, former Director-Chief Council of the California Commission on Judicial Performance, who shared her professional opinion on the IIO examples and provided insight on best practices and investigative techniques from the US. The activity was part of USAID/PROLoG’s ongoing assistance to the IIO.

USAID
Top of Page