COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG organized Teaching Methodology Training for GBA lawyers (ka)

05 ოქტომბერი 2021 Trainer, Ms. Irma Gelashvili talks about how to receive feedback from participants in class

On September 30-October 1, USAID/PROLoG, in cooperation with the Georgian Bar Association (GBA), organized a two-day training of trainers for GBA lawyers on face-to-face and online teaching methodologies. PROLoG’s legal expert, Irma Gelashvili, developed and conducted the trainings. The course is designed to serve as a resource for trainers, offers guidance on teaching law courses, and provides information on interactive teaching methods, which will ultimately improve the efficiency of the GBA’s continuing legal education courses. PROLoG’s support for the GBA Training Center has allowed the GBA to build a pool of qualified trainers who are able to teach the developed courses to their colleagues at the GBA.

USAID
Top of Page