COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG supported publication of a Handbook on "Constitutional Control and Legal Proceedings" (ka)

05 ოქტომბერი 2021 USAID/PROLoG supported publication of a Handbook on

On September 30, USAID/PROLoG-supported handbook Constitutional Control and Legal Proceedings was presented to the public at SEU, Georgian National University. The book is authored by famous Georgian legal experts and professors, Besik Loladze, Zurab Macharadze, and Anna Pirtskhalashvili, and represents scientifically processed, consolidated and comprehensive teaching material on constitutional justice for law programs. The handbook covers the following topics: the essence of constitutional control and historical development; the status and organization of the Constitutional Court; the powers of the Constitutional Court; constitutional proceedings; and acts of the Constitutional Court. The presentation was widely attended by legal society representatives who had the opportunity to listen to the following speakers: the rector of SEU, Gia Kavtelishvili; the Head of Constitutional Court of Georgia, Merab Turava; USAID/PROLoG’s Chief of Party, Giorgi Chkheidze; Jaba Samushia, Head of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia; and the authors of the handbook. The presentation was followed by a question and answer session. The event was also broadcasted on SEU and USAID/PROLoG’s Facebook pages.

USAID
Top of Page