COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG Continues to Support Training for Court Employees in Effective Communication (ka)

28 სექტემბერი 2021 USAID/PROLoG Continues to Support Training for Court Employees in Effective Communication

USAID/PROLoG supported a four-day training on effective communication for 17 personnel from Gurjaani District Court, including staff members who have direct and frequent interactions with the public, such as citizen service center staff, the court manager, and court assistants. The training was led by local expert Nino Beruashvili and focused on effective communication methods, communication terminology, standards and methods for de-escalating difficult situations, time management, and identifying the needs of court users.

Mrs. Beruashvili also developed guidelines for effective communication with court users, with the active participation of the Gurjaani District Court training participants, as well as 121 participants from PROLoG-supported effective communication trainings at Tbilisi and Rustavi City Courts earlier this year. The guidelines were provided to all three courts for future use.  The undertaking is part of PROLoG’s ongoing efforts to improve people-oriented services in the daily operations of the courts.

USAID
Top of Page