COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ტრენინგი ახალი ქეისბანკის შესახებ იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისთვის

08 სექტემბერი 2021 ტრენინგი ახალი ქეისბანკის შესახებ იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებისთვის

USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით, იურიდიული დახმარების სამსახურმა განახლებული ქეისბანკის სისტემის (საქმეთა მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა) გამოყენების შესახებ საკუთარი ადვოკატების გადამზადება შეძლო. აღნიშნული სისტემის გამოყენებით ყველა განხორციელებული სამართლებრივი ქმედების აღრიცხვა იქნება შესაძლებელი. ტრენინგები „იდეა დიზაინმა“ ჩაატარა, რომელიც USAID/PROLoG-მა 2021 წლის დასაწყისში პროგრამული უზრუნველყოფის განახლების მიზნით შეარჩია.

USAID/PROLoG-ი იურიდიული დახმარების სამსახურს ქეისბანკის სისტემის მოდიფიცირებაში დაეხმარა, რათა იმის უზრუნველყოფა მომხდარიყო, რომ სისტემა ადვოკატთა შეფასების სისტემის საჭიროებებზე, საქმეთა მართვისა და ანგარიშგების მოთხოვნებსა და პროფესიულ სტანდარტებზე უკეთ მორგებული ყოფილიყო. ცვლილებები იურიდიული დახმარების სამსახურს მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზისთვის უკეთესი სისტემის ჩამოყალიბებაში დაეხმარება, რაც ეროვნულ დონეზე სტატისტიკური მონაცემების ხარისხსა და ხელმისაწვდომობას გააუმჯობესებს.

ტრენინგები 2021 წლის 16-31 აგვისტოს თბილისსა და ქუთაისში იურიდიული დახმარების სამსახურის 120 ადვოკატს ჩაუტარდა. ორი ტრენინგი დასავლეთ საქართველოს ბიუროების ადვოკატებისთვის ქუთაისში, ხოლო 4 ტრენინგი კი აღმოსავლეთ საქართველოს ბიუროს წარმომადგენლებისთვის თბილისში ჩატარდა. ეროვნული რეგულაციების შესაბამისად, ტრენინგის მონაწილეებს კოვიდ 19-ზე ტესტირება წინასწარ ჩაუტარდათ.    

USAID
Top of Page