COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ტრენინგი შრომით ურთიერთობებში სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრის შესახებ

10 აგვისტო 2021 ტრენინგი შრომით ურთიერთობებში სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრის შესახებ

7-8 აგვისტოს, USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი შრომით ურთიერთობებში შევიწროებისა და სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრის და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული საქმეების წარმოების სტანდარტის შესახებ, შრომის ინსპექციის 17 ახალი თანამშრომლისთვის. ტრენინგს უძღვებოდნენ მოსამართლე ქეთევან მესხიშვილი და ექსპერტ მარიამ გაიპარაშვილი.

ქეთი მესხიშვილმა ისაუბრა სასამართლო განსჯადობის, მტკიცების ტვირთის სახეების, დისკრიმინაციის თითოეულ სახესთან მიმართებით მტკიცებულებათა სახეების და  სხვა  პროცესუალური მნიშვნელოვანი ასპექტების შესახებ, რაც შრომის ინსპექციამ უნდა გაითვალისწინოს სასამართლოში საქმის წარმოებისას

მარიამ გაიპარაშვილმა განიხილა საკითხები, როგორიცაა: თანასწორობის მექანიზმები, დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმები და საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით დისკრიმინაციის აკრძალვა, სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ კანონმდებლობა და რეგულაციები, სამუშაო ადგილზე და საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროება, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო პრაქტიკა. მონაწილეები აქტიურად იყვნენ ჩართული ტრენერების მიერ მომზადებული საქმეების სცენარების განხილვაში.

USAID
Top of Page