COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

PHR-მა სპორტში ქალთა მიმართ სექსუალური შევიწროებისა და ძალადობის შესახებ კვლევა წარადგინა

05 აგვისტო 2021 PHR-ის ონლაინ პრეზენტაცია

4 აგვისტოს, ორგანიზაციამ პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR), USAID/PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის ბავშვებისა და ქალების დაცვა სპორტში სექსუალური ძალადობისა და შევიწროებისაგან ფარგლებში, გამართა ორი დოკუმენტის ონლაინ პრეზენტაცია: სპორტში ქალთა და ბავშვთა მიმართ შევიწროების/სექსუალური ძალადობის პრევენციის საერთაშორისო კანონმდებლობისა და საუკეთესო პრაქტიკის მიმოხილვა; და პირველი თვისებრივი კვლევა საქართველოში ქალთა მიმართ სექსუალური შევიწროებისა და ძალადობის შესახებ სპორტში.

PHR-ის წარმომადგენლებმა, ნანა გოჩიაშვილმა და სოფიკო მენაბდიშვილმა ისაუბრეს ანგარიშის ძირითად მიგნებებზე: სექსუალური შევიწროება სპორტში და მისი ფორმები (ფიზიკური, ვერბალური, მტრული გარემოს შექმნა); პრევენციული ზომები; სექსუალური შევიწროების/ძალადობის შედეგები ქალ სპორტსმენთა კარიერაზე და ძირითადი რისკ-ფაქტორები, როგორიცაა ასაკი და სქესი; სხვადასხვა ინსტიტუტების საერთაშორისო რეგულაციები და საუკეთესო პრაქტიკა სპორტში სექსუალური ძალადობის აკრძალვის შესახებ და საქართველოში არსებული სიტუაცია; ასევე რეკომენდაციები საქართველოში არსებული გამოწვევების დასაძლევად. ორივე კვლევა ავსებს ერთმანეთს საერთაშორისო რეგულაციებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესწავლის გზით და ავლენს სპორტის სფეროში ქალების სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებულ რეალობას და პრობლემებს საქართველოში.

 

USAID
Top of Page