COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG-მა ჩაატარა ტრენინგები სამართლებრივ წერაში სტუდენტებსა და პროფესორებისთვის

20 ივლისი 2021 USAID/PROLoG-მა ჩაატარა ტრენინგები სამართლებრივ წერაში სტუდენტებსა და პროფესორებისთვის

USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით 2021 წლის თებერვალში გამოიცა სამართლებრივი წერის სახელმძღვანელო სამართლებრივი წერის მეთოდები“ უნივერსიტეტებში პრაქტიკული უნარების სწავლების ხელშეწყობის მიზნით.  სამართლებრივი წერა არის პოტენციური დამსაქმებლების მიერ მოთხოვნადი უნარი. PROLoG-მა 14 და 18 ივლისს ორგანიზება გაუწია ტრენინგებს სამართლებრივ წერაში პროფესორებისა და სტუდენტებისთვის, რომელიც ჩაატარეს აღნიშნული სახელმძღვანელოს ავტორებმა, თამარ ჯიქიამ და ანა ქოჩიაშვილმა. ტრენინგზე განხილული იქნა სხვადასხვა ტიპის სამართლებრივი მემორანდუმის წერის მეთოდები და ასპექტები. ყველა მონაწილეს გადაეცა სამართლებრივი წერის სახელმძღვანელო. 

USAID
Top of Page