COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის ახლადარჩეული ეთიკის კომისიის წევრებისთვის დისტანციური ტრენინგი ჩატარდა

19 ივლისი 2021 USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის ახლადარჩეული ეთიკის კომისიის წევრებისთვის დისტანციური ტრენინგი ჩატარდა

2021 წლის 15-16 ივლისს, ჯეიმს მოლიტერნომ, USAID/PROLoG-ის ექსპერტმა ეთიკის საკითხებში, საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის ახლადარჩეული ეთიკის კომისიის წევრებისთვის ონლაინ ტრენინგი ჩაატარა, რომელიც შემოსულ საქმეებზე მოკვლევის წარმოებას, განხილვის ჩატარებასა და გადაწყვეტილებების წერას ეძღვნებოდა. ტრენინგს ესწრებოდნენ სოფიო დუღაშვილი, ეთიკის კომისიის თავმჯდომარე და კომისიის რვა წევრი.

ჯეიმს მოლიტერნომ ტრენინგისას 5 კაზუსი გამოიყენა, რამაც საშუალება მისცა მონაწილეებს განეხილათ მედიატორთა ასოციაციის დისციპლინური საქმისწარმოების დებულების ძირითადი ნაწილები და განესაზღვრათ ის მუხლები, რომლებიც თითოეულ საქმეზე იყო რელევანტური; მომკვლევი კოლეგიის როლში გადაეწყვიტათ, შეეწყვიტათ წარმოება, თუ საქმე განმხილველი კოლეგიისთვის გადაეცათ; ესწავლათ ის, თუ როგორ უნდა მოიძიონ კავშირი ფაქტებსა და იმ მუხლებს შორის, რაც მათ რელევანტურს ხდის; დაეწერათ გადაწყვეტილებები.

USAID
Top of Page