COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

GTUC-მა შრომით ხელშეკრულებებზე ონლაინ დისკუსია გამართა

16 ივლისი 2021 GTUC-მა შრომით ხელშეკრულებებზე ონლაინ დისკუსია გამართა

15 ივლისს, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ (GTUC), USAID/PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის COVID-19 ვირუსის შედეგად დაზარალებულ დასაქმებულთა სამართლებრივი დახმარების ფარგლებში, შრომის ხელშეკრულებების ფორმებზე, ვადებსა და პირობებზე ონლაინ დისკუსია გამართა. GTUC-ის იურისტებმა თამილა გაბაიძემ და სერგო მახარაძემ ისაუბრეს შრომის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე შრომის კოდექსში ბოლოდროინდელი ცვლილებების გათვალისწინებით, რამაც გააუმჯობესა მშრომელთა უფლებების დაცვა. მათ დაწვრილებით ისაუბრეს ახალი ცვლილებებით შემოტანილ გარანტიებზე; შრომითი ხელშეკრულების არსებით პირობებზე; შრომის შინაგანაწესზე; სტაჟირებასა და გამოსაცდელ ვადაზე; და აგრეთვე რა ინფორმაცია უნდა იყოს შეტანილი ხელშეკრულებაში. იურისტებმა მსმენელებს გაუზიარეს GTUC-ის სასამართლო პრაქტიკის გამოცდილება განხილული საკითხების საილუსტრაციოდ. მათ ასევე ისაუბრეს შრომის ინსპექციის სამსახურის როლსა და მანდატზე და უპასუხეს დისკუსიის მიმდინარეობისას მიღებულ ბევრ კითხვას, მათ შორის, დარღვევების კონკრეტულ შემთხვევებზე მისცეს რჩევები მსმენელებს.

USAID
Top of Page