COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ქართველი სამართლის სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო კომერციული სამართლის იმიტირებულ პროცესში

02 მაისი 2011 ქართველი სამართლის სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო კომერციული სამართლის იმიტირებულ პროცესში

შეჯიბრი გაიმართა 14-21 აპრილს, მასში მონაწილეობას იღებდნენ სხვადასხვა ქვეყნის გუნდები. საარბიტრაჟო იმიტირებული სასამართლოს მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს საერთაშორისო კომერციული სამართლის და არბიტრაჟის შესწავლას საერთაშორისო ბიზნეს დავების გადასაწყვეტათ კონკრეტულ პრობლემებზე მითითებით და მოამზადოს წამყვანი იურისტები სამართლებრივი დავების ალტერნატიული გადაწყვეტის მეთოდებში.

მაშინ როცა სტუდენტები იმედგაცრუებულნი იყვნენ რომ ვერ გადავიდნენ შეჯიბრის ბოლო რაუნდში, ქალბატონი ტყემალაძე მათი გამოსვლით კმაყოფილი იყო. მან აღნიშნა - „იმიტირებული პროცესი არის უნიკალური და დიდი გამოცდილება, რომელიც უფრო მეტმა და მეტმა ქართველმა სტუდენტებმა უნდა გამოსცადონ. ეს არის წარმატების შანსი და მე დარწმუნებული ვარ რომ თქვენ ამ სტუდენტების წარმატების შესახებ ახლო მომავალში გაიგებთ“. ქართველი მონაწილე სტუდენტები იყვნენ ნატა ღიბრაძე, ჯავა გველებიანი, დავით ხაჭვანი და მარიამ ბაქრაძე. ჯუნდის შეჯიბრში მონაწილეობა თანადაფინანსებული იყო USAID-JILEP პროექტის მიერ.

USAID
Top of Page