COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

კონფერენცია „მართლმსაჯულების ხარისხი და მიმდინარე გამოწვევები“

29 მარტი 2011 კონფერენცია „მართლმსაჯულების ხარისხი და მიმდინარე გამოწვევები“

JILEP_ის ძირითადი წვლილი აღნიშნული კონფერენციის ორგანიზებაში გამოიხატა ამერიკელი ექსპერტის კოლინ რ. უინჩესტერის, იუტას მოსამართლეთა ქცევის კომისიის აღმასრულებელი დირექტორის წარდგენაში. ექსპერტმა ისაუბრა მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისმგებლობის სისტემასა და შესაბამის პრაქტიკაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მის პრეზენტაციაში, ბატონმა უინჩესტერმა აღწერა მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის პრინციპები და პროცესის გამჭვირვალობა მის შტატში - იუტაში, ასევე სხვა შტატებში, როგორიცაა კალიფორნია.

მან ახსნა თუ როგორ აწარმოებს დისციპლინურ საქმეთა მოკვლევას მისი ოფისი.  აღწერა ის საშუალებები, რასაც იუტა იყენებს, რათა უზრუნველყოს საზოგადოების ინფორმირება მოსალართლეთა დისციპლინარული პროცესისა და საქმებზე დამდგარი შედეგების შესახებ. ბატონი უინჩესტერი თავისი პრეზენტაციით შეეცადა განსაკუთრებული ყურადღება გაემახვილებინა სასამართლო ანგარიშვალდებულებისა და დამოუკიდებლობის დაბალანსების აუცილებლობის  შესახებ. ბატონი უინჩესტერი კონფერენციაზე გამოსვლის შემდეგ ესტუმრა საქართველოს უზენაეს სასამართლოს სადაც შეხვდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს ბატონ კონსტანტინე კუბლაშვილს.

USAID
Top of Page