COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

კომერციული სამართლის მრჩეველთა კომიტეტის პირველი შეხვედრა

24 მარტი 2011 კომერციული სამართლის მრჩეველთა კომიტეტის პირველი შეხვედრა

საქართველოს წამყვანი იურიდიული ფირმების წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს მრგვალ მაგიდაში. მონაწილეებს შეხვედრის დასაწყისში მიეწოდათ ინფორმაცია JILEP-ის საქმიანობის შესახებ. იურიდიული ფირმების წარმომადგენლებმა გამოხატეს თავიანთი აზრი რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, რომლებიც უკავშირდება სამართლებრივ განათლებას და მის პრაქტიკულ გამოყენებას, ასევე გამოხატეს მხარდაჭერა და მისცეს რჩევები JILEPiს  კომერციული სამართლისა და სამართლებრივი განათლების ხელშეწყობასთან დაკავშირებით.

მრგვალი მაგიდის შემდგომ, JILEPiმა გაავრცელა მისი კომერციული სამართლის მრჩეველთა საბჭოს კონცეპტუალური ინფორმაცია და მოიწვია მონაწილეები კომერციული სამართლის მრჩეველთა საბჭოში გასაერთიანებლად.

USAID
Top of Page