COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

Mediation Training for the Equality Department of the Public Defender’s Office (ka)

06 აპრილი 2021 Mediation Training for the Equality Department of the Public Defender’s Office

On April 2, USAID/PROLoG organized an online training for the Equality Department of the Public Defender’s Office (PDO) to strengthen the capacity of the Equality Department in handling acts of discrimination based on applications or complaints, by putting more emphasis on mediation and settlement in appropriate cases.

Sophio Chachava, a local expert, covered topics including: the concept of mediation; the psychology of negotiation; and active listening, as well as the main aspects of the law. The training included practical exercises, role-playing games and other interactive methods, followed by discussion and evaluation.

USAID
Top of Page