COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG მხარს უჭერს ზამთრის სკოლას „ადამიანის უფლებები Covid-19 პანდემიის დროს“

01 აპრილი 2021 ბატონი დავით ზედელაშვილი განიხილავს რწმენის თავისუფლებას

25-29 მარტს, USAID/PROLoG-ის გრანტის ფარგლებში, საქართველოს სამართლის ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა ონლაინ ზამთრის სკოლა თემაზე "ადამიანის უფლებები COVID-19 პანდემიის დროს".  ზამთრის სკოლაში მონაწილეობდა საქართველოს 11 უნივერსიტეტის 33 სამართლის სკოლის სტუდენტი  (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი და ა.შ.).

ტრენინგებს უძღვებოდნენ ადგილობრივი ექსპერტები, კონსტანტინე ვარძელაშვილი, გიორგი ბურჯანაძე, დავით ზედელაშვილი და ლევან მაისურაძე, რომლებმაც ისაუბრეს შემდეგ საკითხებზე: ადამიანის უფლებების რეალიზებასთან დაკავშირებული სასამართლო პრაქტიკა და საერთაშორისო გამოცდილება; წამების აკრძალვა; არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა; გადაადგილების თავისუფლება; რელიგიის თავისუფლება და კანონის უზენაესობა საგანგებო სიტუაციების დროს.

USAID
Top of Page