COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG მხარს უჭერს ონლაინ საჯარო ლექციას თავისუფალ უნივერსიტეტში

30 მარტი 2021 გამომოსვლელები განიხილავენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს

2021 წლის 30 მარტს, USAID/PROLoG-ის გრანტის ფარგლებში, თბილისის თავისუფალმა უნივერსიტეტმა უმასპინძლა ონლაინ საჯარო ლექციას თემაზე „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი პანდემიის წინააღმდეგ დაწესებული შეზღუდვების შეფასებაში “, რომელშიც მონაწილეობდა 100-ზე მეტი მონაწილე.

საჯარო ლექციის მომხსენებლები იყვნენ ედუარდ მარიკაშვილი-საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე და გიორგი ჩიტიძე-ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი. ღონისძიებას უძღვებოდა მარინე კაპანაძე, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი. მომხსენებლებმა განიხილეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2021 წლის 11 თებერვლის გადაწყვეტილება „პაატა დიასამიძე, გიორგი ჩიტიძე, ედუარდ მარიკაშვილი და ლიკა საჯაია საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ“, რომლითაც სასამართლომ ძალაში დატოვა პანდემიასთან ბრძოლის მოტივით შეზღუდვების დაწესების საკანონმდებლო საფუძველი და კონსტიტუციურად მიიჩნია სასამართლოს წინასწარი კონტროლის გარეშე პირთა იზოლაცია/კარანტინი. მომხსენებლებმა ასევე გაანალიზეს მიღებული გადაწყვეტილება და მისი შესაძლო გავლენა საკონსტიტუციო სამართალწარმოებაზე.

USAID
Top of Page