COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG მხარს უჭერს ტრენინგებს სასამართლოს თანამშრომლებისთვის ბავშვის უფლებების შესახებ

24 მარტი 2021 USAID/PROLoG მხარს უჭერს ტრენინგებს სასამართლოს თანამშრომლებისთვის ბავშვის უფლებების შესახებ

2020 წლის დეკემბრიდან 2021 წლის მარტამდე, USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ორგანიზებით გაიმართა ტრენინგები ბავშვის უფლებების შესახებ ქვეყნის სხვადასხვა სასამართლოს 291 თანამშრომლისთვის, მათ შორის 162 მოსამართლის თანაშემწე, 93 სხდომის მდივანი და 36 კანცელარიის თანამშრომელი. ტრენინგის საჭიროება გაჩნდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტმა 2019 წლის სექტემბრის თვეში მიიღო ახალი კოდექსი ბავშვის უფლებების შესახებ. კოდექსი არეგულირებს ბავშვის უფლებებისა და თვისუფლებების საკითხებს, ადგენს საკანონმდებლო საფუძველს ბავშვის მხარდაჭერის სისტემის ფუნქციონირებისთვის და მოითხოვს ინტერდისციპლინარული ტრენინგის გავლას ყველა იმ მონაწილისგან, რომელსაც აქვს ბავშვთან ურთიერთობა.

USAID/PROLoG-მა და იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ განაახლეს UNICEF-ის მიერ მომზადებული ტრენინგის მოდული, შემდეგ კი მოამზადეს  ტრენერი-მოსამართლეები ოთხი დღის განმავლობაში. განახლებული მოდული სამდღიანი კურსია, საიდანაც ერთი დღე იურიდიულ საკითხებს დაეთმო, ხოლო დანარჩენი ორი კი ფსიქოლოგისა და სოციალური მუშაკის საკითხებს.

USAID
Top of Page