COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

GTUC-მა თემაზე „ქალთა უფლებები და გენდერული თანასწორობა შრომით ურთიერთობებში“ ონლაინ კონსულტაცია გამართა

22 მარტი 2021 GTUC ონლაინ კონსულტაცია

19 მარტს, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებამ (GTUC), USAID/PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის COVID-19 ვირუსის შედეგად დაზარალებულ დასაქმებულთა სამართლებრივი დახმარების ფარგლებში, გამართა ონლაინ დისკუსია „ქალთა უფლებები და გენდერული თანასწორობა შრომით ურთიერთობებში“. GTUC-ის იურისტმა თამილა გაბაიძემ და ლიკა კლიმიაშვილმა, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა, ისაუბრეს გენდერულ თანასწორობაზე შრომით ურთიერთობებში, შრომის კოდექსში შესულ ცვლილებებზე, რომელიც აუმჯობესებს ქალთა შრომით პირობებს, დეკრეტულ შვებულებასა და შესაბამის რეგულაციებზე, დისკრიმინაციასა და მის წინააღმდეგ მიმართულ სანქციებზე, აგრეთვე შრომითი უფლებების დაცვის სხვადასხვა მექანიზმებზე, მათ შორის ახლად ჩამოყალიბებულ შრომის ინსპექციის სამსახურზე. მონაწილეებმა ასევე უპასუხეს დისკუსიის მიმდინარეობისას მიღებულ კითხვებს. კონსულტაცია ქალთა ისტორიის თვის ფარგლებში გაიმართა.

USAID
Top of Page