COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

GYLA-მ ონლაინ დისკუსია გამართა საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებაზე

15 მარტი 2021 GYLA-მ ონლაინ დისკუსია გამართა საჯარო სივრცეში სექსუალურ შევიწროებაზე

10 მარტს, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ (საია) ქალთა ისტორიის თვის ფარგლებში ონლაინ დისკუსია გამართა სექსუალურ შევიწროებაზე საჯარო სივრცეში. გვანცა საკანელაშვილი (საია-ს ანალიტიკოსი), ანა ფაჩუაშვილი (საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა სამმართველოს უფროსი) და გოგა ხატიაშვილი (ექსპერტი ქალთა უფლებების საკითხებში) მონაწილეობდნენ შეხვედრაში, ხოლო ნინო ჩიხლაძე (საია-ს ადმინისტრაციული დირექტორი) მოდერაციას უწევდა დისკუსიას.

მონაწილეებმა ისაუბრეს სექსუალურ შევიწროებასა და მის ფორმებზე, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე გამოცემული ოქმების სტატისტიკურ მონაცემებზე, ადგილებზე, სადაც სექსუალური შევიწროება ყველაზე ხშირად ხდება და პასუხისგმებლობის დაკისრებასთან დაკავშირებით გამოკვეთილი ტენდენციებზე. ანა ფაჩუაშვილმა ასევე ისაუბრა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ შსს-ს საქმიანობაზე, რამდენადაც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები უმეტესწილად ქალები არიან. მან აგრეთვე ისაუბრა შევიწროების შემთხვევებში მზარდ მიმართვიანობაზე და პოლიციის საქმიანობაზე საზოგადოებისთვის ცნობიერების ამაღლებისა და თანამშრომლებისთვის ტრენინგების და კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით. ეს მნიშვნელოვანი წინაპირობაა, რომ პოლიციამ შეძლოს მსგავსი ფაქტების იდენტიფიცირება და საჭირო დახმარების აღმოჩენა მსხვერპლთათვის.

 

USAID
Top of Page