COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG მხარს უჭერს იუსტიციის უმაღლეს სკოლას მოსამართლეებისთვის ონლაინ კურსების შემუშავებაში

02 თებერვალი 2021 USAID/PROLoG მხარს უჭერს იუსტიციის უმაღლეს სკოლას მოსამართლეებისთვის ონლაინ კურსების შემუშავებაში

30 იანვარს, საერთაშორისო ექსპერტმა დიანა მანდიჩმა ჩაატარა სემინარი ქართველი მოსამართლე-ტრენერებისთვის ელექტრონული კურსის შექმნის პრინციპებზე. USAID/PROLoG დაეხმარება იუსტიციის უმაღლეს სკოლას მოსამართლეებისთვის უმცირესობათა უფლებების კურსის დისტანციურ კურსად გარდაქმნაში, რომელიც აიტვირთება იუსტიციის უმაღლესი სკოლის პორტალზე. აღნიშნული მოსამართლეებს მისცემთ შესაძლებლობას კურსი გაიარონ მათთვის სასურველ დროს და ვადაში. მსგავსი სახის კურსები შესაძლებლობას აძლევს იუსტიციის უმაღლეს სკოლას მოიცვას უფრო მეტი მოსამართლე და მოახდინოს ადამიანური და მატერიალური რესურსების ოპტიმიზაცია.

ქართველი მოსამართლე-ტრენერები გააგრძელებენ აქტიურ მუშაობას ექსპერტთან კურსის სტრუქტურის შესახებ და დასრულების შემდეგ,  მასალებს შექმნიან აუდიო და ვიდეო ფაილებად პორტალსთვის.

USAID
Top of Page