COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დაიწყო დისტანციური სასერტიფიკატო კურსი აშშ-ში გამოხატვის თავისუფლების შესახებ სტუდენტებისთვის

02 თებერვალი 2021 დაიწყო დისტანციური სასერტიფიკატო კურსი აშშ-ში გამოხატვის თავისუფლების შესახებ სტუდენტებისთვის

1 თებერვალს, USAID/PROLoG-მა და დიდი ხნის  აკადემიურმა პარტნიორმა, ნორსვესტერნის უნივერსიტეტის პროფესორმა ჯეისონ დესანტომ დაიწყო დისტანციური სასერტიფიკატო კურსი თემაზე „გამოხატვის თავისუფლება აშშ-ი: გამოწვევები და გაკვეთილები“. ოთხკვირიანი კურსი მიმოიხილავს სადავო საკითხებს აშშ-ის კანონმდებლობის შესაბამისად, მათ შორის ა) სიტყვით გამოსვლა, რომელიც იწვევს უკანონო ქმედებას; ბ) სიძულვილის ენა და მუქარა; გ) ცილისწამება; და დ) საჯარო სივრცეების გამოყენება პროტესტისთვის. პირველი ცვლილების საკითხის განხილვისას, კურსი ასევე მიმოიხილავს კანონისა და კომუნიკაციის გადაკვეთას დემოკრატიულ საზოგადოებაში, მათ შორის სათანადო ბალანს თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის,  საზოგადოების მნიშვნელოვან ღირებულებებს, რომელიც შეიძლება აღემატებოდეს თავისუფალ გამოხატვას.

სასერთიფიკატო კურსში მონაწილეობის მისაღებად, 110 განმცხადებლისგან შეირჩა 20 სტუდენტი თბილისიდან და რეგიონული უნივერსიტეტიდან. მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა USAID-ის დემოკრატიისა და მმართველობის ოფისის დირექტორმა ადამ შმიტმა და ხაზი გაუსვა გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობას და გამოხატვის თავისუფლების პრაქტიკის მსგავსებას და განსხვავებებს.

USAID
Top of Page