COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ტრენინგი სახალხო დამცველის აპარატისთვის დისკრიმინაციის მსხვერპლებთან კომუნიკაციის შესახებ

17 დეკემბერი 2020 ტრენინგი სახალხო დამცველის აპარატისთვის დისკრიმინაციის მსხვერპლებთან კომუნიკაციის შესახებ

14 და 16 დეკემბერს, USAID/PROLoG ორგანიზებით, ფსიქოლოგ მაია ცირამუას მიერ, ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი, სახალხო დამცველის აპარატის თბილისის და რეგიონული ოფისების თანამშრომლებისთვის, კომუნიკაციის უნარებზე. ტრენინგი მიზნად ისახავდა იმ უნარების გაუმჯობესებას, რაც აუცილებელია სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებთან და დისკრიმინაციის მსხვერპლებთან ეფექტური კომუნიკაციისთვის. ტრენინგის პირველ დღეს ესწრებოდნენ სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის, გენდერის დეპარტამენტის, ბავშვთა უფლებების დეპარტამენტის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლები, მეორე დღეს - აპარატის თანამშრომლები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან. 

სესიები შედგებოდა სავარჯიშოებისა და მინი-ლექციებისგან და მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: წინასწარგანწყობის ფენომენი, ექსპლიციტური და იმპლიციტური ტენდენციურობა, დისკრიმინაციული ქცევის ანატომია, დასწავლილი უმწეობის ფენომენი, სტოკჰოლმის სინდრომის მეცნიერული ახსნა, უმცირესობების სტრესის ფენომენი, ფსიქიკური ჯანმრთელობა (მითები, სტერეოტიპები, ფსიქიკური ჯანმრთელობის გავრცელებული პრობლემები) და სუიციდის პრევენცია. ექსპერტმა ისაუბრა ეფექტური კომუნიკაციის მეთოდებზე, როგორიცაა აქტიური მოსმენის ტექნიკა, მე-შეტყობინებების ტექნიკა, „სენდვიჩის ტექნიკა“, ვერბალური დეესკალაციის ტექნიკა და ონლაინ რეჟიმში მუშაობის დროს წარმოქმნილ გამოწვევებთან გამკლავება. მან ასევე, მონაწილეებთან ერთად განიხილა პრაქტიკიდან აღებული შემთხვევები. 

USAID
Top of Page