COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

TDI-ის პრეზენტაცია და დისკუსია: “მრავალფეროვნების სახეები”

11 დეკემბერი 2020 TDI-ის პრეზენტაცია და დისკუსია

10 დეკემბერს, ადამიანის უფლებების კვირეულის ფარგლებში, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა (TDI), USAID/PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის „მრავალფეროვნების სახეები: ტოლერანტობისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში გამართა ონლაინ ჩვენება და დისკუსია „მრავალფეროვნების სახეები“. გიორგი ჩხეიძემ, USAID/PROLoG-ის პროგრამის ხელმძღვანელმა და ეკატერინე სხილაძემ, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილემ, მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს მსმენელებს. TDI-ის დოკუმენტური ვიდეოს გმირები ჰურიე აბაშიძე, ნანო სარალიშვილი, ლიამან მამედოვა და სოროუშ ნეგაჰდარი მონაწილეობას იღებდნენ დისკუსიაში, ხოლო TDI-ის დირექტორი ეკა ჭითანავა მოდერაციას უწევდა დისკუსიას. 

ჩვენებისას 4 დოკუმენტური ვიდეო იყო წარმოდგენილი: ჰურიე, ნანო, ლიამანი და სოროუში; ვიდეოს გმირებმა დისკუსიისას მსმენელებს გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება და განიხილეს ისეთი საკითხები, როგორიცაა: გამოწვევები, რომლებსაც მუსლიმი თემი, განსაკუთრებით მუსლიმი ქალები აწყდებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში; ქსენოფობიური დამოკიდებულებები და ნარატივები ეთნიკურ უმცირესობებთან დაკავშირებით; ბარიერები, რომელთა გადალახვაც უწევთ მათ განსხვავებული რელიგიური თუ ეთნიკური იდენტობის გამო; ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება; თანასწორობა და დისკრიმინაციის აკრძალვა; ინტეგრაცია და ინკლუზია; ბინადრობის ნებართვასთან დაკავშირებული პრობლემები; და სხვა გამოწვევები, რომელთა წინაშეც ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები, აგრეთვე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან საქართველოში.

 

USAID
Top of Page