COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

USAID/PROLoG მხარს უჭერს იურიდიული განათლების ონლაინ პლატფორმას სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტში

11 დეკემბერი 2020 საბაუნის რექტორის მოადგილე, დიმიტრი გეგენავა წარადგენს ონლაინ პლატფორმას

9 დეკემბერს, ყოველწლიური ადამიანის უფლებების  სამართლის საუნივერსიტეტო კვირეულის ფარგლებში, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტში (საბაუნი) გაიმართა იურიდიული განათლების ონლაინ პლატფორმის პრეზენტაცია, რომლის შექმნაც შესაძლებელი გახდა USAID/PROLoG-ის Covid სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამით.

პრეზენტაციას უძღვებოდა დიმიტრი გეგენავა, პროფესორი და საბაუნის პრორექტორი. პლატფორმა წარმოადგენს სამართლის ელექტრონულ ბიბლიოთეკას, რომელშიც თავმოყრილია ციფრული პუბლიკაციები, სამართლის ჟურნალები და ლიტერატურა, რომელიც უფასოა. აღნიშნული საშუალებას მისცემს სტუდენტებს მიიღონ სასწავლო მასალები, რაც პანდემიის დროს უფრო მნიშვნელოვანი გახდა. საბაუნი მომავალაში  გეგმავს ელექტრონული ბიბლიოთეკის მონაცემთა ბაზის გაფართოებას, სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან საავტორო უფლებების შესახებ ხელშეკრულებების გაფორმებას და   ხელმისაწვდომი ყველა ქართული მასალის პლატფორმაზე ატვირთვას, პირველი ყოვლისმომცველი ქართული ელექტრონული ბიბლიოთეკის შექმნას.

USAID
Top of Page